อนุทินล่าสุด


ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

ไม่ยึดมั่นผูกพันอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ เป็นจิตอิสระไม่เกี่ยวเนื่องอยู่กับสภาวะใด ๆ

ปัญญาบารมีที่แท้ คือ การปล่อยวางไม่ยึดมั่นสิ่งข้องทางโลก ดำเนินชีวิตด้วยสติ สมาธิ ปัญญาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

จะคิดก็คิดไป เราจะแค่ "ดู"

แล้วก็ "วาง" เพื่อ "ว่าง"

ยกใจขึ้นไป ไม่ให้อะไรเกาะติด

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

จิตอิสระ

ไม่ยึดมั่นผูกพันจิตใจอยู่กับสิ่งใด ๆ

ไม่ยึดมั่นอยู่กับ "สัญญา" หรือ ความจำได้หมายรู้ใด ๆความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

ละทิ้งความคิดทั้งปวงได้ จึง "ว่าง"
ไม่ทิ้งก็ไม่ว่าง

วางเพื่อ "ว่าง"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

วางหมดได้หมด

วางหมดก็ว่าง

ว่าง จิตก็มีปัญญา

คือ จิตปัญญา นั่นเอง

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

@71757

"ตัวตน" หรือ เรา นี่สำคัญนัก เผลอคราใดก่อตัวขึ้นมาทันที

มีเราเมื่อไร จัญไรเมื่อนั้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

คำสำคัญสำหรับผู้ฝึกตน

 • "ตัวตน"  คือ อะไร เกิดได้อย่างไร และจะละตัวตนได้อย่างไร ?
 • ความคิดปรุงแต่ง (สังขาร) คือ อะไร จะปฏิบัติต่อสังขารอย่างไร ?
 • อุปทาน หรือ ความยึดมั่นถือมั่น จะละได้อย่างไร ?
 • "สติอยู่กับปัจจุบัน" ทำอย่างไร เพื่ออะไร ?
 • สติ กับ สัมปะชัญญะ คือ อะไร แตกต่าง และสัมพันธ์กันอย่างไร ?
 • "สมมุติ" คือ อะไร ?
 • ภาวนามยปัญญา กับ การมีสติอยู่กับปัจจุบัน สัมพันธ์กันอย่างไร ?


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

 

ตั้งใจจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยน่าอยู่"

แต่ลูก ๆ ชวนไปกินพิซซ๋า ก็เลยเปลี่ยนมาเขียนเป็นอนุทินแทน

สำหรับประเทศไทยและประเทศทั่วโลก ผมว่า ช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของการศึกษา

โดยมีเหตุปัจจัยมาจากสิ่งที่เรียกว่า

 

WI-MAXความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

คำตอบ ภูผาจิต อยู่ที่ http://thai.mindcyber.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=149&page=23ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

อรหันต์จี้กง : คติพจน์ว่า

พุทธอยู่ภูผาจิต ไยต้องคิดเสาะหาไกล
ภูผาจิตก็ใช่ หัวใจเจ้าอยู่กับกาย
ทุกผู้ทุกนามมี เจดีย์ภูผาจิตฉาย
ควรบำเพ็ญเพียรใต้ ภูผาจิตสุขล้ำเอย


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

พุทธะอยู่ที่ภูผาจิต อย่าได้แสวงจากที่ห่างไกล ภูผาจิตก็อยู่ที่ใจ ทุกคนมีเจดีย์ใจให้บำเพ็ญที่เจดีย์ใจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

งานทางด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่ ต้องการใช้คนผู้ซึ่งมีทักษะในการได้มาและการใช้อำนาจ... ผู้จัดการจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อายุยังน้อยและได้รับการศึกษามาอย่างดี แต่กลับปฏิบัติงานได้ต่ำกว่าศักยภาพของตนอย่างมีนัยสำคัญ นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจในพลวัตของอำนาจ และเพราะพวกเขาไม่ได้ฝึกฝนและพัฒนาสัญชาตญาณที่จำเป็นในการได้มา และใช้อำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดย  John Kotter

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

ผ่อนพักตระหนักรู้เป็นสะพานสู่สมาธิที่ดีมาก

 • ในชีวิตประจำวันนั้น ถ้าเหตุปัจจัยทั้งหลายพร้อมการเข้าสู่สมาธิในชีวิตประจำวันก็ทำได้ง่าย
 • แต่โดยธรรมชาติของการใช้ชีวิตในประจำวันของเรามันจะมีเรื่องมาให้คิด ให้แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา สำหรับมือใหม่แล้วไม่เอื้อต่อการทำสมาธิตามรูปแบบลัดตรงนัก
 • จึงมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก นั่นคือ การผ่อนพักตระหนักรู้ หมายความว่า เราต้องได้เคยฝึกการผ่อนพักตระหนักรู้ในรูปแบบมาก่อนจนเกิดความชำนาญ แล้วจึงค่อยประยุกต์มาใช้ในชีวิตประจำวัน

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน

 • คืนนี้ทดลองฝึกทำสมาธิแบบใหม่ ได้ผลรวดเร็วดีมากในการฝึกเวลากลางคืน (แต่ตอนกลางวันไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ดีแค่ไหน ต้องทดลองพรุ่งนี้ดู)
 • เพราะเป็นการทำสมาธิในชีวิตประจำวัน โดยการ...ปล่อย...และ...วาง...ความคิดทั้งปวง เพื่อให้จิตใจสัมผัสกับสรรพสิ่งโดยตรง เราควรปล่อยวางตัวผู้ฝึกสมาธิ ปล่อยวางการฝึกสมาธิ
 • ณ จุดนี้เองที่ผู้รู้ท่านแนะว่าง่ายต่อการฝึกสมาธิ เพราะไม่มีสิ่งใดให้ฝึก ไม่มีสิ่งใดให้ทำ ไม่มีสิ่งใดต้องสำเร็จ มีเพียงความเต็มเปี่ยมแห่งการดำรงอยู่
 • ไร้ความอยาก ไร้อัตตา นั่นเอง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ
 • แต่ก่อนเข้าใจว่า ทางธรรมกับทางโลกเป็นเส้นทางที่ไปกันคนละทาง
 • แต่เมื่อได้ผู้รู้ช่วยชี้แนะแล้ว จึงทราบว่าเป็นทางเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเอง
 • แต่ถึงแม้จะทราบความจริงอย่างนั้นก็ตาม แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะผสานเข้าหากันได้เลย กล่าวคือ ตอนเดินมรรคทางธรรมก็มีความสุข แต่พอวางธรรมหันมาใช้ชีวิตทางโลก เผลอวางธรรมคราใดเจ้าทุกข์เพื่อนยากก็เข้ามาทุกข์ทีไป
 • จนไม่กี่วันมานี้เอง ดูเหมือนว่า จะพอทำให้มีความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นมาได้ว่า ทุกข์ คือ โจทย์ธรรม
 • วันนี้ก็ตีโจทย์ธรรมได้ข้อหนึ่งว่า ...ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนคราใด เจ้าทุกข์ก็จะเข้ามาเล่นงานจิตใจเราทุกคราไป...

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ
 • หลวงปู่ดุลย์ ท่านสอนว่า "หยุดความคิดเอาไว้ก่อน ผู้รู้ไม่คิด ผู้คิดไม่รู้ ไม่คิดก็ไม่รู้"
 • คล้ายกับ A=B แต่ B <> A อะไรประมาณนั้น
 • คล้าย ๆ กับ
  ก่อนศึกษา ภูเขา ต้นไม้ก็เป็น ภูเขา ต้นไม้
  แต่พอศึกษาภูเขาไม่ใช่ภูเขา ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้
  แต่เมื่อสำเร็จแล้ว ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้เหมือนเดิม


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ภูฟ้า
เขียนเมื่อ

ข้อคิดบางส่วนจากหนังสือ The Inner Path of LO&KM เขียนโดยท่านไร้กรอบ

 • สัญญาใจ : องค์กรแบบเดิม เอาความสามารถแลกกับเงินเดือน องค์กรมีชีวิต จะให้ความใส่ใจ และทุ่มเทเพื่อแลกกับการที่องค์กรพัฒนาพวกเขา พัฒนาให้ไปถึงขีดสุดเท่าที่เขามีศักยภาพจะทำได้
 • 50% ของเวลาของผู้จัดการต่าง ๆ อยู่ที่การพัฒนาคน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี