นางสาว สุพัฒนี เกียรติเวทย์


ครู
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
Username
supattoy06
สมาชิกเลขที่
54304
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
นางสาวสุพัฒนี    เกียรติเวทย์   เกิดวันที่ 6 กันยายน
รับราชการครู ตั้งแต่ปี 2525 เป็นเวลา  26 ปี
ผลงานความภาคภูมิใจ
         1.เกียรติบัตรครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
         2.โล่ครูยอดเยี่ยมสหวิทยาเขต
         3.เกียรติบัตรครูแกนนำสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
         4.เกียรติบัตรครูต้นแบบสาขาวิชาสังค
         5.เกียรติบัตรครูต้นแบบสหวิทยาเขตนวลจันทร์
         6.เกียรติบัตรครูผลิตสื่อเอกสารดี
         7.เกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทสิ่งพิมพ์
         8.เกียรติบัตรครูดี มีแผนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
         9.เกียรติบัตรครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
         10.เกียรติบัตรครูผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
         11.เกียรติบัตรอาจารย์คุณธรรมประพฤติเป็น”คนดี” จากโครงการธนาคารความดี
         12.เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่นของโรงเรียน
         13.เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
         14.เกียรติบัตรครูดี ในโครงการเชิดชูครูดี นักเรียนเด่น
 
 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี