ดอกไม้


วราภรณ์
เขียนเมื่อ
 • "ชีวิตคือการเดินทาง เรือนร่างคือศาลาพักใจ"
 •  ๑๕ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนา
  เครื่องมือสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพ ฯ 
 •  ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อบรมครูผู้สอนภาษาไทย ที่โรงแรม
  คุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี
 • ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕  อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
  ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 
 • ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานที่ประเทศลาว (ลาวใต้)
 • ๑๐ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย
5
0
วราภรณ์
เขียนเมื่อ
 • กาลเวลาทำให้ฉันเติบโตทางความคิด
  กาลเวลาทำให้ชีวิตฉันสั้นลง
  กาลเวลาทำให้ฉันเข้าถึงความเปลี่ยนแปลง
  กาลเวลาทำให้ฉันหยุดแสวงหา....
  กาลเวลาทำให้้ฉันเห็นความว่างเปล่าบนความสับสน
  กาลเวลาทำให้ฉันรู้ถึงความไม่มีตัวตน
  กาลเวลาทำให้ฉันรู้ว่าถนนที่ทุกคนก้าวเดิน 
  แม้มากมายผู้คน...สุดท้ายล้วนเดียวดาย           


                                                   ธรรมทิพย์                           

1
0
วราภรณ์
เขียนเมื่อ
 • คนที่ไม่มีจิตบริการแต่ต้องมาทำงานเพราะบทบาทความรู้ความสามารถ
  ที่ตนมี...หากขาดหัวใจที่เสียสละและเมตตา  
  ไม่่เพียงสร้างความทุกข์ยากให้แก่ตนเอง
  ยังสร้างความทุกข์ยากให้แก่องค์กรและผู้มาเยือน...
 • โทษใครดีหนอ....หรือจะเป็นกรรมสัมพันธ์ที่ทำให้ฉันต้องมาพบเจอ
  คนเช่นนี้ในสังคมครู
1
0
วราภรณ์
เขียนเมื่อ
 • ชีวิตที่เดินทาง 
  บนช่องว่างการค้นหา 
  ผ่านผันวันเวลา
  ปรารถนาล้วนสมมุติ

                                  ดอกไผ่

2
0
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท