Ka-toi

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: supaporn_audchai
  • ครู
  • OBEC
  • สมาชิกเลขที่ 147756
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ชื่อ นางสาวสุภาพร อุดไชย

ชื่อเล่น กะต๋อย

การศึกษา - ศศบ. ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยม อันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาชีพปัจจุบัน ครู สังกัด สพฐ.