Ka-toi

Ka-toi
ครูOBEC
Usernamesupaporn_audchai
สมาชิกเลขที่147756
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ นางสาวสุภาพร อุดไชย

ชื่อเล่น กะต๋อย

การศึกษา - ศศบ. ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยม อันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาชีพปัจจุบัน ครู สังกัด สพฐ.