Ka-toi

Ka-toi
ครูOBEC
Usernamesupaporn_audchai
สมาชิกเลขที่147756
เป็นสมาชิกเมื่อ28 Mar 2011 @ 17:09
เข้าระบบเมื่อ23 Mar 2017 @ 12:49
ติดตาม
ผู้ติดตาม
ประวัติย่อ

ชื่อ นางสาวสุภาพร อุดไชย

ชื่อเล่น กะต๋อย

การศึกษา - ศศบ. ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยม อันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาชีพปัจจุบัน ครู สังกัด สพฐ.