ความเห็นล่าสุด


มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ.2548 กำหนดให้ผู้ผลิตเพื่อการค้าต้องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

- ขนาดของปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มม.

-ปริมาณความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ ไม่เกิน 35% โดยน้ำหนัก

- ปริมาณหินและกรวด ขนาดใหญ่กว่า 5 มม.ไม่เกิน 5% โดยน้ำหนัก

-พลาสติก แก้ว วัสดุมีคมและโลหะอื่น ต้องไม่มี

-ปริมาณอินทรีย์วัตถุต้องไม่น้อยกว่า 30% โดยน้ำหนัก

-ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.5-8.5 pH

-อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ไม่เกิน 20 :1

-ค่านำไฟฟ้า ไม่เกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร

-ปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า 0.5% โดยน้ำหนัก และโพแทสเซียมไม่น้อยกว่า 0.5% โดยน้ำหนัก

-การย่อยสลายที่สมบูรณ์ มากกว่า 80%

-สารหนู ไม่เกิน 50 มก./กก.

-แคดเมียม ไมเกิน 5 มก./กก.

-โครเมียม ไม่เกิน 300 มก./กก

-ทองแดง ไม่เกิน 500 มก./กก.

-ตะกั่ว ไม่เกิน 500 มก./กก.

-ปรอท ไม่เกิน 2 มก./กก.

ทั้งหมดนี้เป็นข้ อมูลที่ได้จาก วารสารเพื่อนเกษตรกร ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2548 ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ ข้อมูลนี้อาจจะดูเหมือนยุ่งยาก แต่จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ซึ่งข้อความเหล่านี้อาจจะสังเกตได้จากข้างกระสอบ อย่าลืมว่าต้องระบุแหล่งผลิตที่ชัดเจนด้วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี