อนุทินล่าสุด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
เขียนเมื่อ

ขอฝากข้อคิด "แบ่งปันต่อผู้อื่นคือความสุขที่ได้ทันทีที่ให้" ... "สร้างคุณค่าตนเองด้วยงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรและเกื้อกูลผู้อื่น" ในขณะที่ให้เกียรติผู้อื่นด้วยท่าทางและจิตใจที่เป็นมิตรได้ ท่านอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านดังนี้ เพียงแค่ปฏิบัติต่อผู้อื่นก่อนเท่านั้น ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
เขียนเมื่อ

อ่านบทความวิจัย "นิทรรศการท่องเที่ยว" ได้ที่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฉบับล่าสุดค่ะ

ตามติดมาด้วย บทความวิชาการ "ภาพลักษณ์องค์กร" วารสาร สสอท.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
เขียนเมื่อ

เร็วนี้ .. จะได้พบกับผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดของครูแหม่มค่ะ "ภาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
เขียนเมื่อ

ลูกศิษย์และเพื่อนๆ อาจารย์ หรือ ผู้ที่สนใจงานในแวดวงการตลาด การท่องเที่ยว และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยินดีรับความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคม และเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาความคิด พัฒนาคน พัฒนางาน ... สังคมเป็นสุขความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
เขียนเมื่อ

นมัสการค่ะ ท่านพระครูศรีบรรดร เดือนที่แล้วมีโอกาสไปสอนที่พะเยา รุ่นน้องของท่านค่ะ เสียดายที่ไม่พบท่านพระครู ท่านคงอ่านหนังสือมากๆๆๆ จึงถ่ายทอดความรู้มากมายให้สาธารณชนขนาดนี้ ยินดีด้วยค่ะกับความสำเร็จด้านการศึกษาและจุดมุ่งหมายของการเป็นครูผู้ให้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
เขียนเมื่อ

บทความวิชาการเรื่อง ภาวะผู้นำกับการบริหารงานท้องถิ่นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี