เดชศักดิ์ดา

อาจารย์สอน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Usernamessakda
สมาชิกเลขที่9114
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เคยทำงานเป็นอาจารย์กิจกรรมนักศึกษา สจพ.ปราจีนบุรี 2 ปี

เคยเป็นอาจารย์สอนพลศึกษา 2ปีครึ่ง

เป็นอาจารย์สอนนักเรียนออทิสติกประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่พ.ศ. 2546ถึงปัจจุบัน