kmteamaga

kmteamaga
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Aerodrome Safety Inspector
CAAT
Usernamesotthithat.e
สมาชิกเลขที่223466
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

Sub.L.T.Eng. Sotthithat Eamlumnow

ว่าที่ร้อยตรีวิศวกรโสตถิทัศน์ เอี่ยมลำเนา

พ.ย. - ม.ค. 2560 มอบหมายให้ปฎิบัติงานในส่วนการเดินทางออกตรวจออดิตสนามบิน บางกอกแอร์ ทอท. และสนามบิน บพ. และรับพิจารณาเรือ่งการแก้ไขข้อบกพร่องผลตรวจออดิตที่พบ และบันทึกแจ้งผลการตรวจฯในแบบฟอร์มออดิต กลับไปที่สนามบิน ที่สำนักงานการบินพลเรือน ในตำแหน่งพนักงานกองตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน AS  (Aerodrome Safety Inspection Group) ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน AGA (Aerodrome Ground Aids)

1 ม.ค. 2559 มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (องค์กรอิสระ-องค์กรของรัฐ) ในฐานะ รก.หัวหน้ากองตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน (Acting Chief of aerodrome safety inspection group)

1 ต.ค.2558 - 31 ธ.ค. 2558 มีคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

ปี 2558-2559 ดำรงตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าระดับชำนาญการพิเศษ (วิศวกรไฟฟ้า 8 วช.) หัวหน้ากลุ่มเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ กรมการบินพลเรือน คำสั่งแต่งตั้งย้อนหลังถึงวันที่ส่งเอกสารประเมินครบวันที่ 25 พ.ค. 2558 

ปี 2550-2558 ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าระดับชำนาญการ (วิศวกรไฟฟ้า 7 วช.) หัวหน้างานมาตรฐานเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ธ.ค.2550

ปี 2542-2550 ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าระดับปฏิบัติการ (วิศวกรไฟฟ้า 3-5 วช.) เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ กลุ่มเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 3 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2542
ว่าที่ร้อยตรี รุ่นที่ 57 จบหลักสูตรภาคพื้นนักบินส่วนบุคคล(PPLรุ่นที่30จากTGAT)และหลักการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน(IRรุ่นที่33จากTGAT)

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่ง พรบ.การเดินอากาศ ฉบับที่ 11 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปฏิบัติการตรวจสอบออดิตสนามบินสาธารณะดอนเมือง สุวรรณภูมิและสนามบินในประเทศทั่วภูมิภาคเพื่อออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และตรวจสอบมาตรฐานด้านเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตริตาภรณ์มงกุฏไทย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

[email protected] (OFFICE MAIL)

[email protected] (GMAIL PRIVATE)
KM ปี 2010-2018
..............................................................................
บทความที่เขียน(ลิขิต)+เรียบเรียง(ปรุง) COPs 1 , 2 , 3 จำนวน 140 เรื่อง COPs 3.1 ความปลอดภัยทางบก 17 เรื่อง วีดีทัศน์ดนตรี mackyandflute 23 เพลง บทความดนตรี 6 เรื่อง รวม 192 เรื่อง (29/04/2562)

ก)COPs 1 เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนางาน  Aerodrome Certificated RWY TWY APRON Physical and VISUAL AIDS วิธีคิดและปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานสนามบินและระบบการจัดการความปลอดภัย จำนวน 72 เรื่อง

ข)COPs 2 เรื่องที่ชุมชนนักปฏิบัติสนใจร่วมกัน : KM , CAAT Vision , Safety Awareness & Responsibilities ,Power of Change 34 เรื่อง

ค)COPs 3 เรื่องที่ชุมชนนักปฏิบัติสนใจร่วมกัน :The Power of Change ,Passion to Motivation to Success (ระเบิดจากภายใน) , Hobby , Volunteers  จำนวน 34 เรื่อง 

ง)COPs 3.1 เรื่องที่ชุมชนนักปฏิบัติสนใจร่วมกัน   :The Power of Change , Power from Motivation (อยากศึกษารู้เรื่องอะไร ที่ว่ายากว่าซับซ้อนแล้ว ให้นำมาโยงกับสิ่งที่ตนรัก จะทำด้วยความรักจนเกิดความสุขในงาน ที่ยาก ที่ท้อ ให้เกิดความเพียร ที่จะรู้ให้ถ่องแท้ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย)
ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการขนส่งทางบก(Safety Promotion of ground vehicle transportation)  จำนวน 17 เรื่อง 

จ)mackyandflute (Sotthithatmusic) 23 เพลง บทความดนตรี 6 เรื่อง  เพลงมาร์ชปลุกใจให้พลังใจ จากประสบการ์ณที่ได้ฝึกฝนขณะอยู่วงโยธวาฑิต และเพลงจำขึ้นใจ ให้กำลังใจข้าราชการไทย ให้ปฏิบัติตามคำสัตย์ที่ได้ให้ไว้กับพ่อหลวงแห่งไทย ดนตรีช่วยให้เกิดความสุขร่วมกัน   https://www.gotoknow.org/posts/555317