นาย สมชาย ปุ่นอุดม

ครู กศน ตำบล
Usernamesomchai-nong
สมาชิกเลขที่148891
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

บ้านเดิมอยู่ตำบลเจ้าเสด็จ  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ศิษย์เก่าโรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ และเป็นลูกศิษย์พระวัดเจ้าเจ็ดนอก

  การศึกษา  จบ ม.ต้น และ ม.ปลาย โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

                 จบชั้นปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  การทำงาน   ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

                   ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักเรียนวัดเจ้าเจ็ดนอก อ.เสนา

                   วิทยากรค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

                   พนักงานจ้าง/ครูสอนสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก

                   พนักงานราชการ กศน. อ.เสนา