นางสาวสาลี แสนทวีสุข
นางสาว นางสาวสาลี ต้อม แสนทวีสุข

ความเห็นล่าสุด


เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

       ดิฉันนางสาวสาลี  แสนทวีสุข  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ดิฉันได้สร้าง blog และได้บันทึกสาระการเรียนรู้ ของรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Innovation) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดิฉันจึงขอความเรียนเชิญอาจารย์เข้าชม  ติชม และเสนอแนะด้วยค่ะ

      ขอบพระคุณค่ะ

      http://gotoknow.org/blog/salee

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

       ดิฉันนางสาวสาลี  แสนทวีสุข  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ดิฉันได้สร้าง blog และได้บันทึกสาระการเรียนรู้ ของรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Innovation) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดิฉันจึงขอความเรียนเชิญอาจารย์เข้าชม  ติชม และเสนอแนะด้วยค่ะ

      ขอบพระคุณค่ะ

      http://gotoknow.org/blog/salee

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี