ด.ต.รังสรรค์ อรชร

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกระนวน
Usernamerungsun49
สมาชิกเลขที่26057
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ด.ต.รังสรรค์    อรชร  เกิดเมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2501  อายุ  50  ปี

ปัจจุบันรับราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรกระนวน

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

การศึกษา   ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ที่อยู่ปัจจุบัน  401  หมู่  7  บ.ศรีสุข ซ.นิกรสำราญ 1 ถ.นิกรสำราญ

อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น  -40170-

โทร. - 08 - 9940 - 1123

อีเมล   [email protected]