คำตอบ


เรียนปรึกษา

มาลี ยิ่งฟูวัฒนา

คำตอบ

เรียน  คุณมาลี ยิ่งฟูวัฒนา

         จากคำถามที่ถามมานั้นเป็นการวิเคราะห์work load ของตำแหน่งพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลเทคนิค,ผู้ช่วยพยาบาล) โดยปกติแล้ว ก.พ.ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของอัตราตำแหน่งบุคลากรทางการแพทย์ไว้ค่อนข้างจะชัดเจนเกือบทุกตำแหน่ง ผมจึงขอยกตัวอย่างในการวิเคราะห์อัตราพยาบาลกรณ๊ศึกษาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังนี้ครับ

ตัวอย่างการวิเคราะห์อัตรากำลังพยาบาล   

สมมุติว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีเตียงในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต อาคาร จำนวน  12 เตียง

                             จงวิเคราะห์จำนวนพยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาลที่พึงจะมีในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต อาคาร A  วิธีการวิเคราะห์

            ในการวิเคราะห์หาจำนวนพยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาลที่พึงจะมีในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต อาคาร A นี้ วิเคราะห์หาอัตรากำลังโดยวิธีที่ 3 การคำนวณโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้แล้ว(Work Standard)  ผสมผสานกับวิธีที่ 6  การคำนวณโดยการผลัดเปลี่ยนเวรเป็นหลัก  ดังนี้

 การคำนวณโดยการผลัดเปลี่ยนเวรเป็นหลัก 

            เนื่องจากการปฏิบัติงานของการพยาบาลผู้ป่วยเป็นงานที่ต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงจำเป็นต้องมีการทำงานแบ่งเป็นผลัด ๆ 6 ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับเวลาทำงานของข้าราชการทั่วไปทุกกระทรวง ทบวง กรม  ที่กำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานว่า มีวันทำการจำนวน 230 วัน/ปี วันละ 6 ชั่วโมง หรือ คิดเป็น 1,380 ชั่วโมง/ปี หรือ 82,800 นาที/ปี

            ดังนั้นในการปฏิบัติงานของการพยาบาลมีการแบ่งเป็น 4 ผลัดคือ เวรเช้า , เวรบ่าย , เวรดึก และหยุด  ผลัดละ 6 ชั่วโมง วันละ  6 ชม. X 4 ผลัด  =  24  ชั่วโมงในหนึ่งวัน การคำนวณโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้แล้ว

            คณะกรรมการข้าราชพลเรือน(ก.พ.) ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการคำนวณหาพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต ดังนี้

จำนวนตำแหน่งที่ต้องการ   =    จำนวนเตียง  X  4 (ผลัด เช้า-บ่าย-ดึก-หยุด)

           สัดส่วนพยาบาล   :   ผู้ช่วยพยาบาล       =     3  :   1

ดังนั้น......

         จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ   =   12 X  4    =    48   อัตรา  และ......           สัดส่วนพยาบาล   :   ผู้ช่วยพยาบาล       =     3 :   1 

จำนวนอัตรากำลังพยาบาลที่ต้องการคือ 36 อัตรา และผู้ช่วยพยาบาล 12  อัตรา

 *** เนื่องจากผมใช้ Gotoknow ยังไม่ค่อยจะชำนาญ ในการส่ง File เอกสาร Word หรือ รูปภาพ  ถ้าจะให้ดีช่วยบอก E-mail  ของคุณมาลีให้ผมด้วยครับ ผมจะได้ส่งเป็นไฟล์ไปให้ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี