เด็กหลังเขา

Usernamerogenine
สมาชิกเลขที่103428
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
เป็นชนเผ่าชาวเขาเผ่า ปากาเก่อญอ อาศัยอยู่ที่ราบลุ่มหุบเขาของอ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน สิ่งที่ใช้ในการดำรงชีวิตจะต้องอาศัยป่า กับธรรมชาติเพื่อที่จะล่อเลี้ยงชีวิตเลยจำต้อง ปลูกฝ้าย ปลูกฮ้อม ปลูกคราม ในการสรางสรรค์สีธรรมชาติให้กับตัวเองและบุคคลที่สนใจ