ลีลาวดี


ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
Username
rattanapatee
สมาชิกเลขที่
111406
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

 

 ประวัติโดยย่อ

       ตั้งแต่จำความได้คือเกิดที่ตำบลช้างคลาน (ในเมือง) แต่เติบโตและเรียนหนังสือที่บ้านนอก(เมือง) เรียน อนุบาล-มัธยม ก็โรงเรียนบ้านนอก(เมือง) อีกตามเคย พอเรียน ปริญญาตรีก็ใกล้เมืองมาหน่อย แต่ก็รอบนอกอยู่ดี พอต่อปริญญาโท ก็ทิ้งบ้านนอกมาอยู่ในเมือง ปัจจุบันกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยในเมือง และได้ทำงานในเมืองอีก! สรุปคือ ชีวิตเปรียบเสมือนวัฏสงสาร หมุนเวียนไม่รู้จักจบสิ้น แต่ก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นทั้งเด็กบ้านนอกและในเมือง ได้เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงแบบแผนชีวิตที่หลากหลาย แต่ละที่มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป ลืมอะไรก็ลืมได้ แต่ก็ไม่ลืมกำพืดของตนเองเป็นดีที่สุด ครอบครัวเราเกิดมาเป็นครอบครัวนอกเมือง มีความอบอุ่นเป็นที่สุด อากาศก็แสนจะสดชื่น จึงหวังว่า สักวันจะได้กลับไปเป็นครูบ้านนอกสักที.....

ประวัติโดยยาว

       ชื่อ กาญจนา  นามสกุล อินตา ชื่อเล่น กาญจน์ เกิดวันพุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2528

ชื่อสกุลเดิม "ขยัน" ตอนนี้สถานภาพสมรสแล้ว และความขยันคงจะลดลง เพราะแต่เดิม นามสกุลมันบังคับให้ขยัน (จริงไม่จริง โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน) ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการก็มีกับเขาบ้าง อาจไม่มากแต่ก็ภูมิใจ ที่จบตามกำหนด ไม่เปลืองเงินพ่อแม่มากนัก ที่ตั้งใจเรียนก็เพราะอยากได้ทุน จะได้ลดภาระพ่อแม่ที่ต้องส่งเสีย ส่วนเกียรตินิยมนั้นคือของขวัญที่ท่านส่งเราเรียน ฉันเชื่อว่า "ลูกเรียนดี ย่อมทำให้พ่อแม่ภูมิใจ"สิ่งที่ทำให้จบมาได้คงเป็นเพราะความขยันที่คุณพ่อให้มา และค่าใช้จ่ายจากคุณแม่...ขอบพระคุณจริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้มีวันนี้....

ประวัติการศึกษา           

      - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ปีการศึกษา 2546

      - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2550

      - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552

ผลงานวิจัย                 

      - การนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานในหัวข้อเรื่อง “การอบแห้งตะไคร้ด้วยเทคนิคการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกโดยใช้เครื่องอบไมโครเวฟที่ควบคุมอุณหภูมิได้” ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8  ปี 2552 จ.เชียงใหม่ และตีพิมพ์ผลงานลง  ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ)

      - การตีพิมพ์ผลงานในหัวข้อเรื่อง “ผลของความหนาของชิ้นตะไคร้หั่นต่อคุณภาพและจลนศาสตร์การอบแห้งด้วยเทคนิคการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริก” ในวารสารพิฆเนศวร์สาร วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2552

      - การนำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “สภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้งตะไคร้เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 8 วันที่ 13    มีนาคม 2552 จ.เชียงราย

 

***ท่านผู้ใดมีความประสงค์ที่จะรับเอกสารหรือบทความที่ข้าพเจ้าตีพิมพ์ยินดีส่งให้ทาง Email Address โดยเฉพาะนักศึกษา ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่ความรู้ให้โดยไม่คิดลิขสิทธิ์ใดๆ***

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี