ความเห็นล่าสุด


๑. ความหมายพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่สามารถรับโปรแกรมและ
ข้อมูล ประมวลผล สื่อสารเคลื่อนย้ายข้อมูลและแสดง
ผลลัพธ์ได้

๒. คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ ๑. สามารถทำงานได้รวดเร็วได้อย่างรวดเร็ว ๒. สามารถเก็บหน่วยความจำได้มาก ๓. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ข้อมูลที่ได้ถูกต้องและแม่นยำ ๕. สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้

๓. ส่วนประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทำงานพื้นฐาน ๔ อย่าง คือ ๑. ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) ๒. ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) ๓. ส่วนแสดงผล (Output Unit) ๔. หน่วยความจำ (Memory Unit)

๔. ประโยชน์พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย
รายงาน เอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล
นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ดังต่อไปนี้ ๑. งานธุรกิจ ๒. งานวิทยาศาสตร์ ๓. งานคมนาคมและสื่อสาร ๔. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ๕. งานราชการ ๖. การศึกษา

๕. ประเภทพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ สามาแบ่งได้ ๔ ประเภท คือ ๑. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูล ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุดโดยทั่วไป สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์ที่ ต้องการการประมวลผลซับซ้อน ๒. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องประมวลผล ข้อมูลที่มีส่วนความจำและความเร็วน้อยลงสามารถใช้ ข้อมูล และคำสั่งของเครื่องรุ่นอื่นในตระกูลเดียวกัน ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆ ๓. มินิคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และหน่วยงานที่มีขนาดเล็กไม่ จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเมนเฟรมซึ่งมีราคา แพงผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จึงพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มี ขนาดเล็กและมีราคาถูกลงคือ เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ ๔. ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องประมวลผล ข้อมูลขนาดเล็กมีส่วนของหน่วยความจำและ ความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุดสามารถใช้งาน ได้ด้วยคนเดียวจึงมักถูกเรียกว่า คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

๖. องค์ประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ ๑. HARDWARE ๒. SOFTWARE ๓. PEOPLEWARE

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี