ความเห็นล่าสุด


ก็อยากดูน่ะครับแต่ไม่ได้ดูต้องกลับไปที่บ้านแต่เข้าก็เปิดกันเรียบร้อยแล้ว

มีความยินดีที่ได้ให้ความรู้นะครับขอให้นำความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อน่ะครับ

ขอแสดงความยินดีน่ะครับในการได้มาเป็นสมาชิก gotoknow

สวัสดีครับขอแสดงความยินดีด้วยน่ะครับคุณครูมีบล็อกเป็นของคุณเองแล้วน่ะครับอย่าลืมไปอ่านของท่านอื่นด้วยน่ะครับ

การอบรมปีแรกกับปีที่สองต่างกันมากครับปีแรกน่ะบอกตรงครับเครียดมากแต่ปีที่สองนี้มีแต่ความเข้าใจครับเพราะเข้าให้เครื่องมือมาอกีมากเลยครับ เครื่องมือในทำ KM ได้มาใหม่ตั้ง 14 เครื่องมือน่ะครับและจะค่อยๆเล่าให้ฟังน่ะครับผม
โปแกรมคล้าย moodle นั้นละครับแต่คนละค่ายครับไปต้องทำเป็น server ครับเป็นพวก E-leraning น่ะครับถ้าสนใจก็คุยกันน่ะครับสร้างบทเรียนไม่ยากครับแต่ยากตอนทำ server ครับ
สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อก
เป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเอง
ดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโต
ก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุย
กับผมบ้างน่ะครับ
สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อก
เป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเอง
ดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโต
ก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุย
กับผมบ้างน่ะครับ
สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อก
เป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเอง
ดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโต
ก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุย
กับผมบ้างน่ะครับ
สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อก
เป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเอง
ดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโต
ก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุย
กับผมบ้างน่ะครับ
สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อก
เป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเอง
ดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโต
ก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุย
กับผมบ้างน่ะครับ
สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อกเป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเองดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโตก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุย
กับผมบ้างน่ะครับ

สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อกเป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเองดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโตก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุยกับผมบ้างน่ะครับ

สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อกเป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเองดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโตก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุยกับผมบ้างน่ะครับ

สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อกเป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเองดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโตก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุยกับผมบ้างน่ะครับ

สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อกเป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเองดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโตก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุยกับผมบ้างน่ะครับ

สวัสดีครับยินดีด้วยน่ะครับที่มีบล็อกเป็นของคุณเองที่สร้างจากมือคุณเองดูแลบล็อกให้ดีน่ะครับให้เจริญเติบโตก้าวหน้าน่ะครับและมีเวลาก็มาคุยกับผมบ้างน่ะครับ

ดีใจด้วยน่ะครับคุณครูมีบล็อกของตัวเองแล้วดูแลให้ดีน่ะครับเลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตด้วยความรู้ที่แบ่งปันน่ะครับคุณครูครับ

ดีใจด้วยน่ะครับคุณครูมีบล็อกของตัวเองแล้วดูแลให้ดีน่ะครับเลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตด้วยความรู้ที่แบ่งปันน่ะครับคุณครูครับ

ดีใจด้วยน่ะครับคุณครูมีบล็อกของตัวเองแล้วดูแลให้ดีน่ะครับเลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตด้วยความรู้ที่แบ่งปันน่ะครับคุณครูครับ

ดีใจด้วยน่ะครับคุณครูมีบล็อกของตัวเองแล้วดูแลให้ดีน่ะครับเลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตด้วยความรู้ที่แบ่งปันน่ะครับคุณครูครับ

ดีใจด้วยน่ะครับคุณครูมีบล็อกของตัวเองแล้วดูแลให้ดีน่ะครับเลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตด้วยความรู้ที่แบ่งปันน่ะครับคุณครูครับ

ดีใจด้วยน่ะครับคุณครูมีบล็อกของตัวเองแล้วดูแลให้ดีน่ะครับเลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตด้วยความรู้ที่แบ่งปันน่ะครับคุณครูครับ

ดีใจด้วยน่ะครับคุณครูมีบล็อกของตัวเองแล้วดูแลให้ดีน่ะครับเลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตด้วยความรู้ที่แบ่งปันน่ะครับคุณครูครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี