ความเห็นล่าสุด


ขอบคุณคุณอุบล สำหรับกำลังใจที่ได้รับ

อุดม พานทอง

คุณนาคะ

ที่เรียนเป็นรุ่นสุดท้ายค่ะ

เรียนสนุกค่ะ มีเครือข่ายการเรียนรู้ มีเพื่อนมากขึ้นค่ะ

ขอเข้ามาร่วมเรียนรู้ "การเรียนรู้เพื่อพอเพียง " ด้วยคนค่ะ ร่วมภูมิใจกับการเป็นต้นแบบ แห่งแรกของโลก ได้มีโอกาสรับรู้การเตรียมการเปิดหลักสูตรแล้ว ศรัทธาและเชื่อมั่นในความพยายามของทุกภาคส่วน

ขอบคุณสำหรับการเป็นผู้บุกเบิกสร้างทางเดินใหม่ให้สังคม

มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ค่ะ

ขอร่วมเป็นกำลังใจอีกหนึ่งคน

ชื่นชมค่ะ มิติความหลากหลายของการดูแลที่เหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรม

เห็นรูปธรรมการเคารพในภูมิปัญญาและความรู้ของกันและกัน

สันติสุขสร้างได้ด้วยการดูแลความเป็นมนุษย์

ขอร่วมเรียนรู้ด้วยค่ะ

และแล้วก็ได้พบอาจารย์ในเวทีนี้ พบแล้วค่ะสถาบันพยาบาลที่เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญ ของการปฏิรูประบบสุขภาพ (แกะรอยตามคำประกาศพยาบาลชุมชนในระบบสุขภาพใหม่ ณ.นครเชียงใหม่ 2545 ) กำลังเติมเต็มกรณีศึกษาเพื่อส่งให้ทันตามกำหนด

ขอบคุณ รศ.ดร.ขนิษฐา และคุณดวงพร พลังสำคัญที่ช่วยให้เรามีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป้าหมายคือสุขภาวะชุมชน

ด้วยความขอบคุณอย่างสูงค่ะ

อุดม พานทอง

ขอแสดงความยินดีกับชาวเชียงใหม่ วงการวิชาชีพและประเทศไทยด้วยและท่านคงเป็นกำลังสำคัญของการเสริมความเข้มแข็งของการดูแลสุขภาพในระดับนานาชาติ

โครงการอบรม 4 เดือนปิดไปแล้วค่ะ มี ป.โท เวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)ปีนี้รุ่นที่ 2 แล้วค่ะ กำลังทบทวนว่าจะเปิดเป็นหลักสูตรปกติหรือยังคงเป็นหลักสูตรพิเศษเช่นเดิม

ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ ติดตามข่าวได้ http:/psu.ac.th คณะพยาบาลศาสตร์ค่ะ

ยินดีกับความสำเร็จของความพยายามของทีมงาน ม.อ.รวมทั้งสังคมต่อ"ชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ" ประทับใจกับความตั้งใจของครอบครัวปิยะวัฒน์ ต่อคำกล่าวที่ว่า"ทำอย่างไรเวลาที่เรามีอยู่จำกัดในแต่ละวันนั้นจะสามารถเกิดผลลัพธ์ทีมีประสิทธิผลสูงได้มากที่สุด"สืบเนื่องกับการทำงานเพื่อเป้าหมาย ที่ ม.อ.จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและบริการชุมชนเพื่อเป็นส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยDigital KM เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะพัฒนาสังคมในทิศทางที่ดีงามโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจอันดีของสมาชิกในสังคม ซึ่งสรุปว่า

Digital KM is "the free technology outsourcing center for social organizations in Thailand." เสนอนะคะเติม หากมีคำว่าสุขภาวะด้วย จะตอบรับกับชุดโครงการ เพื่อพิจารณาค่ะ

ยินดีจากใจ

อุดม พานทอง

การฟังอภิปรายในสภาทำให้เห็นความสำคัญและจำเป็นของคำว่าการตรวจสอบข้อมูลมากขึ้นค่ะคุณโอ๋

เมื่อห้องเรียนย้ายจากนอกสภา มาอยู่ในสภาก็เห็นการคลี่ของของข้อมูลแต่ละประเด็น

รู้สึกว่าต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาเพื่อตรวจสอบความตรงน่าเชื่อถือได้ สุดท้ายอย่างที่เห็น เทปการอภิปรายที่ผ่านมาหากได้มานั่งร่วมเรียนรู้ ให้ข้อมูลกันเพิ่มเติมจับประเด็นอะไรเท็จ อะไรจริง จะช่วยให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะ ก็ทำเท่าที่ทำได้

ชีวิตคือการเดินทางและเรียนรู้ สู่เป้าหมายของแต่ละชีวิต

ขอบคุณ

แวะเข้ามาเรียนรู้ค่ะ การลงมือทำแล้วแลกเปลี่ยนร่วมกันช่วยให้เข้าใจความหมายของสิ่งที่แสดงแล้วสื่อถึงกันได้ จากรูปธรรมเป็นนามธรรม สำหรับผู้น้อยด้วยประสบการณ์ก็พยายามหาความหมายของนามธรรม

ขอบคุณ

เด็กอาจได้ยินคำถามไม่ชัดเจนมั่งคะ

แวะมาเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2551 ค่ะ

เห็นแบบอย่างของการทำงานแล้วบันทึกอย่างเป็นระบบ   การนำข้อมูลมาใช้อธิบายงานที่ทำ  ที่สำคัญได้ซึมซับ  วิธีคิดของคนทำงานที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์  เยี่ยมมากค่ะ

เรียนคุณชายขอบ

     ได้มีโอกาสอ่าน  ทศวรรษความร่วมมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  ระยะที่  1   ภาพการบูรณาการของระบบสุขภาพชุมชน    กับระบบสุขภาพภาคประชาชน   คงต้องอาศัยกลยุทธ์ที่สำคัญคือ

   1. การปรับความคิดและบทบาทรวมทั้งพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่และชุมชนสำหรับการทำงานร่วมกัน

    2.การสร้างความปรารถนาร่วมสิ่งเหล่านี้ต้องการเวลาและการสร้างควมคุ้นเคย  ความต่อเนื่องของการทำงานร่วมกัน

       ดังนั้นการสร้างการมีส่วนร่วม   สร้างกระบวนการเรียนรู้  การเคลื่อนไหวทางสังคม   การสื่อสารเพื่อความเข้าใจร่วมกันจึงขาดไม่ได้

       เป็นเพียงความคิดเห็นที่แลกเปลี่ยน  ขอส่งกำลังใจมายังทีมงานทุกคนค่ะ

แวะเข้ามาเยี่ยมค่ะอาจารย์   ขณะนี้อิ่มแล้ว 

       ความหิวเมื่อถึงเวลาอาหาร   กับความหิว โหยเนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำ  ความจำเป็นของอาหารที่เข้าปากกับความอร่อยของอาหารเมื่อกระทบลิ้นจึงต่างกัน

ขอบคุณมากค่ะคุณโอ๋  จะพยายามเขียนค่ะ  กำลังฝึกค่ะ  ขอบคุณงานที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงนะคะ

ยินดีที่ได้รับข่าวคราว  และทำงานที่ได้เลือกแล้ว

   โชคดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาแลกเปลี่ยน  นอกจากอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว  ในชุมชนพยาบาลก็มีพื้นที่ทางสังคมสำหรับทำงานค่ะ  ซึ่งเป็นที่ต้องพยายามช่วยกันสร้างสุขภาพ  เห็นใจคนทำงานในโรงพยาบาล  ขยายบริการไปมากเท่าไหร่เตียงก็ไม่เคยว่าง   การทำงานนอกโรงพยาบาลเป็นบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมมากกว่า  ท่ามกลางความหลากหลายค่ะ จึง ขอมาทำงานนอกโรงพยาบาล  ด้วยหวังว่าจะสามารถลดงานของคนที่ทำงานในโรงพยาบาลลงไปได้บ้าง 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี