ความเห็นล่าสุด


รอสักวันหนึ่งโรงเรียน" ร่วมสร้างคนดี" จะเต็มแผ่นดินไทย ไม่ต้องรอให้ที่ปรึกษาจากต่างประเทศมาเสนอให้ทำ

เจริญธรรมค่ะ

พานทอง (ยาดมเอง)

การเรียนของสังคมไทยในศตวรรษที่ 25 ค่ะ (2000+543)

ความเป็นปัจจุบัน ด้วยความมั่นใจในรากแก้วแห่งดินแดนพุทธภูมิ

ด้วยความขอบคุณ

พานทอง (ยาดมเอง)

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 25 (2001+543) ตั้งแต่ 2543 เป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าขององค์การอนามัย (Health For All )สุขภาพเป็นสิทธิ บทสรุป "ซ่อมนำสร้าง"สุขภาพ หลังปฏิรูปสุขภาพ "สร้างนำซ่อม" (All For Health)สุขภาพเป็นหน้าที่ "สุขภาพดีไม่มีขาย อย่ากได้ต้องสร้างเอง" "หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเอง " "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

โยนิโสมนสิการ การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ คือ หนทางของการเรียนรู้ที่หยั่งรากอย่างมั่นคงในแผ่นดินพุทธภูมิ กลับมาเรียนรู้ ฝึกฝนอย่างจริงจัง นำไปสู่ทางรอดของมวลมนุษยชาติ สานฝันของไอสไตน์ให้เป็นจริง "เริ่มต้นที่ตัวเราเอง" ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต

มารวมพลังธรรม มโนธรรม ร่วมกันพิสูจน์ทางรอดนี้กันเถอะค่ะ

ด้วยความขอบคุณ

เจริญธรรม สำนึกดี

พานทอง (ยาดมเอง)ขอบคุณ : พี่ใหญ่ที่พิสูจน์การเผชิญความจริงตามพัฒนาการของชีวิตด้วยสีผม กำลังเดินตามด้วยความมั่นใจค่ะ

ให้ธรรมชาติดูแล โดยเราก็ได้ร่วมดูแลธรรมชาติ เป็นสมดุลชีวิตนะคะ

ยาดมเอง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนด"วิถีสุขภาพ" ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนร่วมกัน

เพื่อการก้าวเดินใหม่ สู่สุขภาพพึ่งตนในระบบสุขภาพพอเพียง

อีกหนึ่งบทเรียนที่ผ่านไป ในภาค1/2557

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ สำหรับกำลังใจ

      เป็นเรื่องบุญ บารมีของแต่ละคน  ที่จะเลือกเอาหรือเลือกสละ   หากมองถึงความพอเพียงของแต่ละคนอาจให้นิยามที่ต่างกันกัน    แม้นจะอ่านตำราเล่มเดียวกัน  เห็นต้นแบบคนเดียวกัน  อยู่ที่การเลือกรับและจิตเดิมว่าเป็นอย่างไร    อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน   จิตนาการต่างกัน  การกระทำจึงต่างกันค่ะ

     พอในสิ่งที่ยังไม่  (บางครั้งสิ่งที่มีแล้วก็คิดว่ายังไม่มี...สิ่งที่ยังไม่มีมักคิดว่ายังขาดสิ่งนั้น)

จัดการให้ดี  ในสิ่งที่มีให้พอ  (จะได้ไม่รบกวนธรรมชาติ  ซึ่งผลิตวัตถุสิ่งของ)

สร้างเสริม  เติมต่อ  ในสิ่งที่พอให้ดี  (ซ่อมแซม  นำกลับมาใช้  ดัดแปลงให้ให้เหมาะสม)

เสริมต่อประโยชน์มี  ในสิ่งที่ดีให้เพียงพอ (สำหรับตนเอง  และครอบครัว )

สานประโยชน์ต่อในสิ่งที่เพียงพอให้พอเพียง  (การแบ่งปัน  เผยแพร่  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่จะเกิดได้ )

        ศานติธรรม  ทำความถูกต้องเพื่อสันติสุข  สู่ชีวิตและชุมชน    

                          ทำความถูกต้องเพื่อชีวิตและชุมชน  สู่สันติสุขร่วมกัน

                                 ด้วยความสมดุลที่งดงาม  ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธฺ์  เข้าสู่ยุคการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์  เพื่อสันติสุขร่วมกัน

        จะเหมาะไหม   จะเห็นสมควรไหม   เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะ

                   เจริญธรรม   สำนึกดี

                         ยาดมเอง

               

       จาการติดตามการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล  กำลังเกิดการขับเคลื่นอพยาบาลในยุคการปฏิรูประบบสุขภาพสร้างนำซ่อม  ด้วยการวิจัยและขับเคลื่อนบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศ  เพื่อให้เกิดข้อเสนอเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  แต่จะเป็นสุขภาพของใครในข้อเสนอก็จะได้ติดตามกันต่อไป  อยู่ที่การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลจะมีใครบ้าง  เป็นสำคัญ

      ติดตามกันต่อไป

          เจริญธรรม   สำนึกดี

           ยาดมเอง

ขอบคุณพี่ใหญ่มากค่ะ  สำหรับความก้าวหน้าให้ติดตาม  และเห็นความสำเร็จที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยเพื่อการพึ่งตนเอง  เพื่อการรู้เท่าทันและเกิดเป็นความภูมิใจในผลงานของคนไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

อ่านแล้วสนใจเข้าถึงจิตวิญญาณและการบ่มเพาะตนเองของนักถักทอมากค่ะ  

      กว่าจะมาเป็นนักถักทอชุมชน

        ขอบคุณพี่ใหญ่มากค่ะ

           ยาดมเอง

    ขอเป้นส่วนร่วมมาเติมเต็มการศึกษาที่หายไป  วิชาและจรณะ และร่วมเอาใจใส่อนุชนร่วมกันค่ะ 

     กัลยณมิตรอีกคนค่ะ

       ยาดมเอง

     ตามมาร่วมเรียนรู้ค่ะและก็พยายามนำใช้เพื่อขอร่วมเป็นเฟืองตัวเล็กของระบบหนุนเสริม  "การศึกษาสู่แนวทางการรับใช้สังคม"

    ด้วยความขอบคุณค่ะ

       ยาดมเอง  (ยาดม...ตั้งสติ)

สวัสดีค่ะ คุณลูกแมว

จาก ไอซียู สู่ชุมชน หากใจรักเสียอย่าง สำหรับการทำงานในชุมชนเชื่อมั่นว่าทำได้

ขอเสนอช่องทางดังนี้

1. หาพื้นที่ทำงาน แล้วแสวงหาความรู้ในงานที่ทำ หาเพื่อนร่วมงานทั้งทีมสุขภาพ เครือข่ายอื่นในชุมชน ในสังคม ทำไปเรียนรู้ไป ทั้งในระบบการศึกษา และในชีวิตการทำงาน (ชีวิตคือการเรียนรู้) (หาที่ลงได้แล้วเพิมความรู้)

2.ไปเตรียมความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัว ชุมชน เวชปฏิบัติ ฯลฯ ที่จำเป็นและตามคำถามตนเอง ในขณะเดียวกันอย่างลืมหาที่ทำงานและพื้นที่ทางสังคมสำหรับ การไปทำงานในชุมชน (เตรียมความรู้แล้วไปหาที่ทำงาน)

ถามเพื่อนๆ คนที่รู้จัก สาวย่านไปเรื่อยๆ (ตามข่ายคนคุ้นเคย หรือทำงานในชุมชน ) อาจมีเส้นทางมากกว่านี้

ขอให้โชคดีค่ะ

ตามรางวัลสุดคะนึงมาสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์

พบกับความเงียบ ขอกลับไปสงบต่อ

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยม ปีใหม่นี้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี