ความเห็นล่าสุด


บันทึกการประชุม คณะกรรมการกศน.ตำบลนาดี

การประชุมเริ่ม 10.00 น.

บันทึกการประชุม คณะกรรมการกศน.ตำบลนาดี

การประชุมเริ่ม 10.00 น.

บันทึกการประชุม คณะกรรมการกศน.ตำบลนาดี

การประชุมเริ่ม 10.00 น.

ผอ.วิโรจน์ สุรสาคร ประธานการประชุม แจ้งวาระการประชุม และมอบให้ อ.ภวัต โลกวิทย์ กรรมการและเลขานุการ ชิ้แจ้งผลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลนาดี ปีงบประมาณ 2255

ประธาน : ขอข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมกศน. ในปีงบประมาณ 2556 จากคณะกรรมการ

คณะกรรมการ : เสนออยากให้ มีการ จัดสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า เพราะชุมชนในตำบลนาดีมี ชาวพม่า เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

ผอ.สมชาย แสงด่วน : เสนอ แผนการตอบรับ นโยบายและจุดเน้น ในปีงบประมาณ 2556 ว่ามีทิศทางการทำงาน ให้ไปให้ถึงจุดหมาย ปลายทาง เพื่อการพัฒนาทางด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง และเพื่อการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำ

กรรมการ : เสนอ วิชา อบรมคอมพิวเตอร์ ในรุ่นต่อไป จัดอีกเมื่อไหร่ มีผู้สนใจที่จะเรียน

กรรมการ :  เสนอ วิชาที่ เกี่ยวอาหาร การกิน เพราะเห็นว่า มีความจำเป็น และทำขายได้ง่าย

ผอ.กองสวัสดิการเทศบาลตำบลนาดี : เสนอ ถ้ามีกลุ่มที่ ทำอาชีพในชุมชน ก็จะทำแผน เสนอให้มี ตลาดนัดอาชีพ ของเทศบาล เพื่อเพิ่ม ช่องทางด้านการตลาดให้กับชุมชน และยังเสนอว่าถ้ากลุ่มใดมีความพร้อม ก็สามารถ ยื่นจดทะเบียน เป็น OTOP ต่อไป

...............................

ประธาน : จากการประชุม จากข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ รับไว้ วางแผน การจัดกิจกรรม ให้สอดคล้อง และตรงความต้องการของชุมชนตำบฃลนาดี ต่อไป

 

บันทึกการประชุม คณะกรรมการกศน.ตำบลนาดี

การประชุมเริ่ม 10.00 น.

บันทึกการประชุม คณะกรรมการกศน.ตำบลนาดี

การประชุมเริ่ม 10.00 น.

ผอ.ดิศกุลครับ พอดีห่างหายไปนานกับ gotoknow ครับ ตอนแรกคิดทำคลังความรู้นักศึกษาครับ มันน่าสนุก แต่นักศึกษาเราช่วงนั้นๆ การเข้าถึง internet ไม่ได้ง่ายๆ (รายจ่ายเพิ่มอีกสงสารเลย) เอาแค่ที่สมัครใจก็เลย...อือ

ชอบการอบรมการจัดการความรู้ครับ ได้รู้ลักษณ์ เข้าใจในความเป็นคนมากขึ้น ท่านศิลานี ถ่ายทอดได้รู้ซึ้งครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี