Suppakit (Jarkkrit) Nillapan

จัดการตัวเอง
สื่อมวลชนอิสระ
Usernamepop0099
สมาชิกเลขที่215629
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการดำเนินรายการ

- ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕ เข้าสู่การดำเนินรายการวิทยุทาง สวท.กระบี่ ร่วมกับ

นางสาววรัญญา พุฒเจริญพร (ปัจจุบันคือ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ

สำนักประสัมพันธ์ เขต ๕ สุราษฎร์ธานี )

โดยการเปิดโอกาสการดำเนินรายการ ของนายพงษ์นารถ ทิพย์อักษร

(ในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรายการ)

ปัจจุบันคือ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในรายการตัวโน๊ตแต้มสี ผ่านคลื่น ๙๘.๕ เมกกะเฮิร์ต เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.

- ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ ร่วมกับ สวท.กระบี่

เป็นผู้รายงานข่าวอาสาเฉพาะกิจการเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

- ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ร่วมดำเนินรายการ รัฐสภาของเรา

ทาง สวท.กระบี่ กับนายสมชาย เบิกนาและนายสุรชัย สอนสี

(ช่างเทคนิค ผู้ดำเนินรายการ) ทุกวันศุกร์ เวลา ๒๑.๐๐ น.

- ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕o ผู้ดำเนินรายการวิทยุและ

ผู้จัดการสถานีวิทยุ คลื่น ๙๘.o เมกกะเฮิร์ต กระบี่เรดิโอ (ปัจจุบัน หยุดกระกระจายเสียง)

- ปี ๒๕๕๐ ร่วมก่อตั้งวิทยุรวมการเฉพาะกิจ “กระบี่เซฟตี้ เรดิโอ เน็ตเวิร์ค”

ช่วงเทศกาลเฝ้าระวังอุบัติภัย จนถึงปัจจุบัน

- ปี ๒๕๕o – ปัจจุบัน ร่วมดำเนินรายการ คุณคือคนสำคัญ มีนายทวีชัย อ่อนนวน

(ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.oo – ๑๕.oo น.)รายการเสียงท้องถิ่น(ทุกวันอาทิตย์เวลา ๑๔.oo - ๑๕.oo น.)

มีนายรวี บ่อหนา เป็นรายการส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชน ความการเมืองภาคพลเมือง

ผ่านทาง สวท.กระบี่ คลื่น ๙๘.๕ เมกกะเฮิร์ต

- ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ คลื่น ๙๒.o เมกกะเฮิร์ต สถานีแห่งความรัก เลิฟสเตชั่น

- ปี ๒๕๕๕-ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการ ตะลุยดิวิชั่น ๑ กับกระบี่ เอฟซี

ผ่านทางสถานีวิทยุฮอตเรดิโอกระบี เอฟเอ็ม ๙๓.๕๐ เม็กกะเฮิร์ต

- ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ นักจัดรายการอิสระ และ สื่อมวลชนใน จ.กระบี่

พิธีกรสนามสโมสรฟุตบอลกระบี่ ประจำสนามกีฬากลาง จ.กระบี่