อนุทินล่าสุด


ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ฝ้ายได้มานิเทศน์ครั้งที่ 2 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

-วันพฤหัสที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้ทำแหนมเห็ด และ เห็ดตากแห้ง เพื่อ นำใปให้ชาวบ้านหมู่10 กินในวันประชาคมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันจันทร์ ที่10  กรกฎาคม 2560 ได้ทดลองทำแหนมเห็ด และ เห็ดตากแห้ง
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

27มิถุนายน2560

ได้เข้าร่วมสัมมนา ประเด็นโครงการที่จะศึกษาที่มหาลัยราชภัฏนครปฐม ประเด็นโครงการที่จะพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

26มิถุนายน2560


ได้ช่วยชาวบ้านกลุ่มสตรีจัดทำดอกไม้จันทร์ดพื่อจัดทำเป็นบุญกุศลถวายแด่พระราชเพลิงศพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

25มิถุนายน2560

ศึกษาการเรียนรู้วิธีการทำน้ำหมักสมุนไพร

ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

24มิถุนายน2560

ได้ดูการเพาะเห็ดและวิธีการรักษา

การเก็บเห็ด และการจัดจำหน่ายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

27มิถุนายน2560

จัดทำแผนที่รอบในของหมู่ที่10

เพื่อจะส่งให้อาจารย์ในวันสัมมนาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

26 มิถุนายน2560

จัดทำเวทีประชาคม swot. แก่ชาวบ้านหมู่ที่10 และสอบถามประเด็น และทำแผนที่รอบในความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

23 มิถุนายน2560

ดูวิธีการทำน้ำยาสระผม แชมพูจากผลลูกมะกรูด เป็นขั้นตอนๆ และสามารถนำมาใช้ได้จริงจากกลุ่มสตรีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

22. มิถุนายน 2560

ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงกุ้ง. และการดูแลรักษากุ้งให้ถูกแบบถูกวิธี
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้ลงมือทำงานแก้ แผนที่เดินดิน แผนที่รอบใน แผนที่รอบนอก และได้ลงไปดูการเพาะพันปลาสวยงามที่ หมู่ 10ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้ดูการทำปุ๋ยหมักชีวภาพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

19 มิถุนายน 2560 ได้เรียนรู้วิธีการเผาถ่านจากกะลา มะพร้าวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ได้ลงไปดูการทำมะพร้าวส่งออกสู่ประเทศนอก และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

17 มิถุนายน 2560 ใด้ลงพื้นที่ดูผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่15มิถุนายน2560ได้ศึกษาวิธีการทำสบู่ฟักข้าว และศึกษาวิธีการเรียนรู้ จากฟักข้าวนำมาแปรรูปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้ลงพื้นที่ดูกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผญ.เนียง ได้พามาดูนิทรรศการ สัทธรรมปุณฑริกสูตร ที่ ปากเกร็ด กับคนในชุมชนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 อาจารย์มานิเทศ ครั้งที่1ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ลงพื้นที่ดูสวนฝรั่ง และการดูแลฝรั่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ร่วมกันทำแผนโครงสร้างองค์กรชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านสะพานดำความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ลงดูบ่อปลาสลิด และการแปลรูปปลาสลิด ส่งออกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียนเมื่อ

09 มิถุนายน 2560

สมาชิกช่วยกันทามไลน์ (time line). สรุปข้อมูลที่ได้มาและร่วมกันจัดทำความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี