ปิ่นชนก น่าบัณฑิต

Usernamepinchanokcomed
สมาชิกเลขที่160821
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ นางสาวปิ่นชนก  น่าบัณฑิต
ชื่อเล่น  โอปอ (o-por)
วันเกิด  17 december
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด