peeterpan ครูจำเป็น


โรงเรียนบ้านตาขุน
Username
pimandpan
สมาชิกเลขที่
25116
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไปใช้ชีวิตและเติบโตที่จังหวัดยะลา  (ในอดีต  เป็นเมืองที่สงบ  สะอาด  น่าอยู่  ไม่เหมือนกับทุกวันนี้)...มีครอบครัวและประกอบอาชีพที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี...  การศึกษา  จบมัธยมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนสตรียะลา  และเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยชุมชนพนม(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี)  ปริญญาตรี    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกประถมศึกษา  และวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.....

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี