นักศึกษาป.เอก นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต

ครู คศ.3
รร.บ้านเม่นใหญ่
Usernamepicha_pa
สมาชิกเลขที่151130
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม