เพียงภิรมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
Usernamepi-rom
สมาชิกเลขที่70701
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

     ชื่อ นู๋รัช  อายุ 33  อาชีพรับราชการ  อาชีพเสริม ทำสวน กับค้าขาย

รักชีวิตอิสระ  พยายามเดินทางสายกลาง เป็นอยู่อย่างพอเพียง

รักการเกษตรพอเพียง   รับงาน เกษตรพอเพียง ดีใจที่ได้ทำงานนี้มากๆ

เพราะได้แนะนำเกษตรกร ให้ทำการเกษตรแบบพอเพียง ให้ใช้ชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    อยากให้ทุกคนปลูกผักกินเอง  ทำการเกษตรแนวอินทรีย์

ใช้ปุ๋ยคอก หรือชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี อยากเห็นคนช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน 

ช่วยกันน่ะค่ะ  ...รักประเทศไทย รักพระเจ้าอยู่หัว สามัคคีกันไว้ ประเทศเจริญๆค่ะ...