04เชฎฐ์ พลราชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราขธานี 34000
Usernamephonrachom
สมาชิกเลขที่170453
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ นายเชฎฐ์  พลราชม ชื่อเล่น นินจา

รหัส 54181470150  หมู่เรียน ค.บ.2.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences) คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 คติ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีอีกแล้ว