พิเชฐ คูชลธารา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์8/อาจารย์พิเศษ
ม.ธรรมศาสตร์
Usernamephichet
สมาชิกเลขที่148652
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการรับราชการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 8  

สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

อุดมศึกษา              

ปริญญาเอก สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) สาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (Master of Science Program in Technology of Information System Management) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝึกอบรม                

CASE Tools Base Object Oriented System Development Course ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนของ Center of The International Cooperation for Computerization (CICC) และทุนของ The Association for Oversea Technical Scholarship (AOTS)