อนุทินล่าสุด


พีระพงศ์ วาระเสน
เขียนเมื่อ

การใช้ประโยชน์จาก Local area network (Lan) ในสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้้นที่ 1 (ส่วนที่ 3)

เมื่อทำระบบ peer to peer ใน สสพ. 1 แล้วเสร็จ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

จะขอแบ่งปันข้อมูล การอ่านรายงานผู้สอบบัญชี ที่คุณนวลศรี เพชรไพสิฐิ ได้กรุณา scan จัดเก็บเป็น digital file ไว้ให้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอา handy drive มาดูดข้อมูล

จะขอแบ่งปันข้อมูล การอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี ที่คุณนวลศรี เพชรไพสิฐิ ได้กรุณา scan จัดเก็บเป็น digital file ไว้ให้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอา handy drive มาดูดข้อมูล

ส่วนกลุ่มอื่น ๆ จะแบ่งปันข้อมูลอะไรก็สุดแท้แต่ แต่การแบ่งปันข้อมูลจะทำให้พวกเราทุกคนนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่เขียนโน๊ตนี้ขึ้นมาเพราะอ่านรายงานผู้สอบบัญชีจึงพบว่า มีสหกรณ์ตั้งใหม่ต้นปี 2563 ชื่อสหกรณ์ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก จำกัด ขึ้น รายงานผู้สอบบัญชี ระบุว่ารายงาน 11 เดือน

ทำให้มีคำถามว่า จะมีสักกี่ท่าน ในสสพ.1 ที่ทราบว่า ปัจจุบันสหกรณ์ในกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ในภาพรวม มีกี่สหกรณ์ ปีนี้มีตั้งใหม่กึ่หสหกรณ์ในปีนี้ ชำระบัญชีเสร็จแล้วกี่สหกรณ์ ปิดบัญชีไม่ได้กี่สหกรณ์ ขีดชื่อออกไปแล้วกี่สหกรณ์ ฯลฯ …… ผมขอบอกเลยว่า ผมไม่ทราบครับ ทราบแต่ว่าปิดบัญชีไม่ได้กี่สหกรณ์เท่านั้นครับ

พีระพงศ์ วาระเสนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ผู้นำโปรแกรม Excel V.2 มาใช้เป็นคนแรกในกรมส่งเสริมสหกรณ์นำมาจากเพื่อนที่อยู่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ นำมาใช้ที่กองแผนงานขณะนั้นใช้ โปรแกรม Lotus 1-2-3 กันอยู่ โดนกล่าวหาว่ายุ่งยาก ปัจจุบันใช้กันแต่ Excelวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฏาคม 2564ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พีระพงศ์ วาระเสน
เขียนเมื่อ

การใช้ประโยชน์จาก Local area network (Lan) ในสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้้นที่ 1 (ส่วนที่ 2)

การทดสอบอย่างง่าย ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในสสพ. 1 คือ การใช้การพิมพ์เอกสารผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร โดยดำเนินการดังนี้

ดาว์โหลด driver sharp MX-M46N จาก อินเตอร์เน็ต ซี่งจะเป็น ไฟล์ Zip จากนั้น ระเบิด ไฟล์ เลือก ดับเบิ้ล คลิก ไฟล์ PCL เสร็จแล้วแสดงว่า ท่านมีไดร์เวอร์ เครื่องถ่ายเอกสารไว้ใน PC ของท่านแล้ว

ให้ทำการเพิ่ม printer ใน setting , device ให้เลือกที่ TCP/IP printer แล้วตั้งค่า IP 10.7.204.206 สำหรับที่ต้องการพิมพ์ออกเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณ ฝบท. แล้วตั้งค่า IP 10.7.204.208 สำหรับที่ต้องการพิมพ์ออกเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณ กจส.เสร็จแล้ว print TEST PAGE ก็จะพบว่าเอกสารออกมาทางเครื่องถ่ายเอกสาร แสดงว่าใช้ได้

หากพิมพ์ไม่ออก ให้ตรวจดู2.1 เครื่องถ่ายเอกสาร (พิมพ์) เปิดหรือยัง 2.2 มีใครซนไปเปลี่ยน IP เครื่องพิมพ์ หรือไม่ 2.3 ตรวจดูกระดาษพิมพ์ว่ามีอยู่หรือไม่ ทั้งถาดบนและถาดล่าง ถ้าไม่มีกระดาษทั้งสองถาด เครื่องไม่พิมพ์

ถ้าเครื่องท่านพิมพ์ออกที่เครื่องถ่ายเอกสารได้ ก็สามารถจะ share data ได้ หรือ รับ share data ได้ พยายามใช้การพิมพ์ที่เครื่องถ่ายเอกสารให้มากเพราะเป็นเครื่องเช่า และพอครบ 1 ปีก็จะเปลี่ยนสัญญาเช่าใหม่ หากใช้น้อยจะไม่คุ้มค่า

สำหรับเรื่องการแชร์เครื่องพิมพ์ และข้อมูลแบบ peer to peer นั้นผู้เขียนเคยทำเมื่อ 20 ปีที่แล้วที่ฝ่ายโครงการพิเศษ กองแผนงาน ในขณะนั้น คอมพิวเตอร์สำนักงานเป็นแบบ stand alone แต่มี ช่อง slot ISA ว่างมาให้ ก็เบิกการ์ดแลนด์ ISA มาเสียบ ในตอนนั้นการ์ดแลนด์เป็นวัสดุ ปัจจุบัน บิวท์อินมากับเมนด์บอร์ดหมดแล้ว (ผู้เขียนถูกส่งให้ไปอบรม DOS ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตอนย้ายจากตจว. เข้ากรมมาราวปี 2536 ตอนอยู่ฝ่ายติดตาม กองแผนงาน)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พีระพงศ์ วาระเสน
เขียนเมื่อ

การใช้ประโยชน์จาก Local area network (Lan) ในสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้้นที่ 1 (ส่วนที่ 1)

รูปแบบการใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายแบ่งตามลักษณะการทำงาน ได้เป็น 3 ประเภทคือ1. ระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์กลาง (Centrallized Networks)2. ระบบเครือข่ายแบบ Peer-to Peer3. ระบบเครือข่ายแบบ Client/Server

ระบบที่ 2 คือ Peer to Peer คือระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างกันหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย หรือเป็นระบบสื่อสารจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยตรงเราสามารถดาวน์โหลดหรือทำสำเนาแฟ้มข้อมูลลงมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ การดาวน์โหลดนี้โดยมากจะทำโดยใช้โปรแกรมแบ่งปัน

ในปัจจุบัน โปรแกรมระบบปฏฺิบัติการ Windows 7 ,8 ,10 และ 11 ที่ใช้อยู่ใน สสพ. 1 สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน แบบ peer to peer ได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พีระพงศ์ วาระเสน
เขียนเมื่อ

ความรู้ด้านการสหกรณ์ จากข่าวในพระราชสำนัก นาทีที่ 17.20 ถึงนาทีที่ 18.00

ความรู้ ด้านการสหกรณ์ จากข่าวในพระราชสำนัก เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ความรู้ด้านการสหกรณ์ นาทีที่ : 17.20 - 18.00

https://www.youtube.com/watch?v=cpQBr4m9kVc

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา บ้านปากะเฌอ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่อออนไลน์

ทอดพระเนตร ด้านสหกรณ์ มีกิจกรรมสหกรณ์สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ นำผลผลิตการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปในศูนย์เรียนรู้มาจัดจำหน่าย ผ่าน สหกรณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ

… เมื่อนักเรียน เรียนรู้หลักการสหกรณ์ ตั้งแต่เริ่มต้น จะสามารถแนะนำครอบครัว และเป็นความรู้ต่อยอด ทำกิจการในอนาคต ทั้งการฝึกทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

ฝึกทักษะภาษาไทย ด้านการจดบันทึก การฟัง การคิดเลข แล้วต้องมีการรวมกลุ่มหารือ จะได้มีความสามัคคี และรวมพลังความคิด …

พีระพงศ์ วาระเสน (บ๊อบบี้)
ผู้ได้รับความรู้จากการติดตามชมข่าวในพระราชสำนัก

อดีตผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ ฯ

นักการสหกรณ์ด้วยหัวใจ ❤️วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท