ศน.บัว

ศน.บัว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
Usernamepaitoon_4th
สมาชิกเลขที่27409
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ


ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
มีความสามารถ
   1.พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
   2.พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI)
   3.Web Master
   4.Administrator
   5.วิทยากรการอบรมให้ความรู้
        - การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
        - พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
        - การพัฒนาเว็บไซต์
        - การพัฒนาแบบทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
        - การสร้างสื่อวิดีทัศน์
        - การสร้าง e - book
        - การสร้าง Server ด้วย FreeBSD, Ubuntu, LinuxSIS