สมเจตน์

สมเจตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)
Usernamepairew
สมาชิกเลขที่116175
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
 ครูสมเจตน์  ไปเร็ว จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เอกบริหารการศีกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปัจจุบันสอนวิชาคอมพิวเตอร์/ลูกเสือ ที่โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
(ชุมชน 1)ตั้งแต่ชั้น ป.5-ม.3