ความเห็นล่าสุด


ท่านลืมศาสนาอิสลามไปน่ะครับ ถ้าใส่ครบทุกศาสนาก็จะดี

ธรรมชาติ ของจักรวาล

ธรรมชาติของโลก รูปขันโธ ดูภาพถ่ายดาวเทียม โลก ซ้วย สวยๆ

กฏของธรรมชาติ น้ำถูกแสงแดด พลังงาน ความร้อน ลอยขึ้นไปบนฟ้า เกาะกลุ่ม หยดลงมาเป็นน้ำฝน

เพื่อ พืชร่มเย็นย สัตว์ร่มเย็น เกิดชีวิตใหม่ ซ่อมแซมชีวิติเก่า

หน้าที่ ของ พืช อยู่อย่างพืช แต่หน้าที่ของสัตว์ กิน ขี้ ปี้ และนอน

มนุษย์ ถูกเรียกว่าสัตว์ชั้นสูง ไม่รู้สูงกี่เซนต์ แต่ต้องยอมรับเพราะสามารถไปได้ถึงอวกาศ

ผลที่เกิดจากการกระทำ ต่างๆ บนโลกใบนี้ รู้สึกว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้น เป็นผู้กระทำฝ่ายเดียว

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเกิดโรคระบาด การฆ่ากันอย่างโหดร้าย การเกิดทซึนามิ การเกิดน้ำท่วม ล้วมเกิดจากอะไร ส่วนใหญ่น่าจะรู้ดี

การช่วยเหลือก็ช่วยกันไป

แต่การที่โลกได้พักผ่อน จาก ไอเสีย จากสารพิษ จากการกระทำของคนที่เกิดขึ้นเป็นวินาที่ วันนี้เรารู้สึกเป็นสุขเมื่อคิดว่าโลกได้มีโอกาสพักผ่อน เพื่อจะฟื้นฟู ความสึกหรอ ความเจ็บป่วยได้บ้าง

มนุษย์ผู้มีหน้าที่ก็ มีโอกาส ได้สงบสติ และมอง อะไรๆให้มันชัด แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย

ต้นไม้ในกระถางเหมือนสาวสวย  แต่ถ้าเจ้าของเบื่อเมื่อไหร่ถูกทิ้งแล้วก็อยู่อย่างอนาถเพราะรากก็ก็แกร็น ต้นก็แคระ ส่วนใหญ่จะพบจุดจบอย่างสังเวชครับ

ต้นไม้ในกระถางเหมือนสาวสวย  แต่ถ้าเจ้าของเบื่อเมื่อไหร่ถูกทิ้งแล้วกอยู่อย่างอนาถเพราะรากก็ก็แกร็น ต้นก็แคระ ส่วนใหญ่จะพบจุดจบอย่างสังเวชครับ

ขอบคุณครับ

ทั้งครูบันเทิงและอาจารย์ไอศูรย์ เห็นรูปครูบันเทิง ก็รู้สึกบันเทิงใจดี ครับ ส่วน อาจารย์ไอศูรย์ที่เชิญไปร่วม ขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติ แต่กระชั้นชิดนิดหนึ่งครับผม ขอโอกาสหลังครับ

ตัวแปรที่ก่อความรู้สึกรับผิดชอบมีมากมาย แต่สำหรับผมคิดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจ จะฝังอยู่ในจิตสำนึกของความรับผิดชอบ ผมจำได้ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดให้นักศึกษาฟัง เพียงไม่กี่ประโยคแต่รู้สึกว่ามันลึกซึ้งกินใจ

ท่านพูดว่า พวกเธอเครื่องมือที่เธอจับอยู่และใช้ทำงานอยู่นี้ มันมีบุญคุณกับเรามากนะ มันทำให้เราได้ทำงาน และมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีรายได้ ดังนั้นพวกเธอต้องใช้อุปกรณ์อย่างเข้าใจมัน และรักษาดูแลอย่างดีที่สุด เหมือนชาวสวนดูแลมีดพร้า ชาวนาดูแลคราด ดูแลไถ นานถึง 30 ปี ที่ผมยังจำคำพูดนี้ และผมคงจำตลอดไป

ความรับผิดชอบ สำคัญจริงๆครับ

อ่านแล้วเกือบมึน แต่ก็ระบายออกมาได้ดี ไม่ได้เจอกันนาน คิดถึงเมื่อตอนทำแผนแม่บทชุมชน ครับผม

  เมื่อมีมืดก็ต้องมีสว่าง มีสูงสุดก็ต้องมีต่ำสุด มีขึ้นก็ต้องมีลง คิดว่าเมื่อมีแตกแยก ก็ต้องมีสมานฉันท์ คิดว่าน่าจะไกล้ถึงจุดอิ่มตัวล่ะมังครับ  เพียงแต่ขอให้พวกเราเก็บความรู้สึกดีๆไว้แสดงต่อกันเถอะครับ สังคมนี้ก็คงจะได้ร่วมกันสร้างสุขที่แท้จริงกันบ้างนะครับ

                          ขอบคุณมากครับ

แวะมาเยี่ยมเยียนครับ ธุรกิจเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างสานเพื่อประโยชน์ของคนฐานล่างหรือคนส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจที่ในวันนี้น่าจะยั่งยืนและพอเพียง แต่มีข้อจำกัดว่าเราต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างความเป็นนามธรรมกับความเป็นรูปธรรม เมื่อแยกได้แล้วก็คิดมูลค่าของความเป็นนามธรรม มารวมกับรูปธรรมให้ได้ เมื่อรวมแล้วก็จะเป็นปริมาณความสุขมวลรวม ซึ่งน่าจะเป็นดัชนีชี้วัดความสุขได้มากกว่านะครับ ถ้าเราหวังทำธุรกิจเพื่อให้ได้กำไรเป็นธนบัตรเพียงอย่างเดียวแล้ว ก็มีแต่ความคิดที่จะกดขี่ผู้อื่นทุกด้านและตลอดเวลาเพื่อให้ได้เงินเท่านั้นเองหรือ

สวัสดีก่อนนอนครับ

แวะมาเยี่ยมเยียนครับ ธุรกิจเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างสานเพื่อประโยชน์ของคนฐานล่างหรือคนส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจที่ในวันนี้น่าจะยั่งยืนและพอเพียง แต่มีข้อจำกัดว่าเราต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างความเป็นนามธรรมกับความเป็นรูปธรรม เมื่อแยกได้แล้วก็คิดมูลค่าของความเป็นนามธรรม มารวมกับรูปธรรมให้ได้ เมื่อรวมแล้วก็จะเป็นปริมาณความสุขมวลรวม ซึ่งน่าจะเป็นดัชนีชี้วัดความสุขได้มากกว่านะครับ ถ้าเราหวังทำธุรกิจเพื่อให้ได้กำไรเป็นธนบัตรเพียงอย่างเดียวแล้ว ก็มีแต่ความคิดที่จะกดขี่ผู้อื่นทุกด้านและตลอดเวลาเพื่อให้ได้เงินเท่านั้นเองหรือ

สวัสดีก่อนนอนครับ

แวะมาเยี่ยมเยียนครับ ธุรกิจเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างสานเพื่อประโยชน์ของคนฐานล่างหรือคนส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจที่ในวันนี้น่าจะยั่งยืนและพอเพียง แต่มีข้อจำกัดว่าเราต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างความเป็นนามธรรมกับความเป็นรูปธรรม เมื่อแยกได้แล้วก็คิดมูลค่าของความเป็นนามธรรม มารวมกับรูปธรรมให้ได้ เมื่อรวมแล้วก็จะเป็นปริมาณความสุขมวลรวม ซึ่งน่าจะเป็นดัชนีชี้วัดความสุขได้มากกว่านะครับ ถ้าเราหวังทำธุรกิจเพื่อให้ได้กำไรเป็นธนบัตรเพียงอย่างเดียวแล้ว ก็มีแต่ความคิดที่จะกดขี่ผู้อื่นทุกด้านและตลอดเวลาเพื่อให้ได้เงินเท่านั้นเองหรือ

สวัสดีก่อนนอนครับ

เกิดมาทั้งที มันจะดีอยู่แต่เมื่อเป็น อีกสามร้อยปีก็ไม่มีใครเขาจะเห็น ใครเขาจะนึกใครเขาจะฝัน เขาก็ลืมกันเหมือนตัวเล็น นานไปเขาก็ลืมใครหรือจะยืมชีวิตให้เป็น ใครจะเห็นก็ไม่เห็นแต่น้ำใจ จำได้แต่ชื่อว่าตัวเราคือทหารเรือไทย ดีเคยพบ ชั่วเคยเห็น จนเคยเป็น มีเคยได้ อนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไป จะกลัวไปใยมันก็ร่วงไปตามเวลา ไม่ตายวันนี้ มันคงไปซี้ในวันข้างหน้า วันนี้ยอพรุ่งนี้ด่าไม่ใช่ขี้ข้าปากของไคร เพลงทหารเรือ รำลึกเสด็จเตี่ยครับ

แวะมาเยี่ยมเช่นกันครับก่อนจะเข้านอนพอดีเลยกำลังง่วงฟังเพลงเพราะๆอยากให้หลับฝันจังเลยครับ ขอบคุณครับค่อยแวะมาคุยใหม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี