omoam
นาง อ้อมใจ จันทร์จำลอง

omoam


ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สพฐ.
Username
omoam08
สมาชิกเลขที่
168239
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

นางอ้อมใจ  จันทร์จำลอง วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปัจจุบัน เป็นครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  ผลงานวิจัยได้แก่ 1.การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ประเภอบันเทิงคดีการ์ตูน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนวรรณยุกต์ กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี