โอชกร ภาคสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Usernameochakorn
สมาชิกเลขที่21266
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบ M Arch จาก The University of Oklahoma

รับราชการ 2539

พนักงานของรัฐ 2553

สอนในภาควิชาสถาปัตยกรรม สจล

เป็นสถาปนิกอิสระ

สนใจ KM  QA  การพัฒนาคน ฯลฯ

son