อนุทินล่าสุด


หนึ่งฤทัย อู่สุวรรณ
เขียนเมื่อ

วันที่19-21กรกฎาคม 2560
ได้มีการจัดอบรมเป็นเวลา3วัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์ ภายในการอบรมนอกจากการบรรยายก็มีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามหน่วยฝึก เพื่อเป็นการปฎิบัติ การวาดแผนที่ การเขียน SWOT และการจัดเวทีประชาคมและกิจต่างๆความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
หนึ่งฤทัย อู่สุวรรณ
เขียนเมื่อ

วันที่3สิงหาคม2560
วันนี้ตอนเวลา 9.00มีนักเรียนได้มาลงศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกบ้านดอนยายหอม ในวันนี้ก็มีกิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันในชุมชนคือการวาดรูปจากการใช้แป้งพวงในการวาดรูปลงในใบตอง และมีการสาธิตการทำเทียนอบ โดยมีคุณ ปิยะ กู่แบ่ง เจ้าของศูนย์ได้มาลงมือสาธิตในการปั้นเทียนอบ ให้น้องๆนักเรียนได้เห็นและลงปฏิบัติจริงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
หนึ่งฤทัย อู่สุวรรณ
เขียนเมื่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 มีนักเรียนได้มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนศาลเจ้าที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก
การทำเทียนอบขนมไทยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
หนึ่งฤทัย อู่สุวรรณ
เขียนเมื่อ

วันที่1สิงหาคม 2560ได้ออกเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ฝึกศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกบ้านดอนยายหอมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี