นงลักษณ์

ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔
Usernamenongkak
สมาชิกเลขที่154281
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา ที่วิทยาลัยครูนครราชสีมาเมื่อ ปี 2530

เข้ารับราชการครูเมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม  2530 ที่โรงเรียนบ้านท่าวังไทร อ.วังนำเขียว จ.นครราชสีมา ในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3  ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษวิชาภาษาไทย  สอนชั้นป.4-6 วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ งานที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน เป็นครูวิชาการช่วงชั้นที่ 2 รับผิดชอบกิจกรรมรักการอ่าน และครูบรรณารักษ์