ณี


ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านค่าย
Username
neenaja2502
สมาชิกเลขที่
75326
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว        

         นางพรรณี  ลาภเวที เกิดวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2502 ปัจจุบันอายุ 51 ปี เป็นคนชลบุรีโดยกำเนิด  เกิดที่ ตำบลหนองตำลึง  อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  มีพี่น้องทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้

         1. พตอ.นิพนธ์ บุญมา ปัจจุบันรับราชการตำรวจ ตำแหน่งสารวัตรสอบสวน สภอ.นนทบุรี

         2. นางนิภา  มากทรัพย์ ปัจจุบันอาชีพค้าขาย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

         3. นางชนานาฏ  อ้นขวัญเมือง ปัจจุบันรับราชการครู โรงเรียนวัดวรพรต อ.พานทอง จ.ชลบุรี

         4. นางพรรณี  ลาภเวที (ผู้เขียน) ปัจจุบันรับราชการครู โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

         5. นางสาวภัทรภรณ์  บุญมา ปัจจุบันรับราชการครู โรงเรียนห้วยยางศึกษา อ.แกลง จ.ระยอง

         6. นางอนงค์  อินทรารักษ์สกุล  ปัจจุบันอาชีพอิสระ อ.พานทอง จ.ชลบุรี    

         แต่เดิมพ่อเป็นชาวนา ต่อมาเมื่อพ่อมีลูกๆมากขึ้น พ่อบอกว่าไม่อยากให้ลูกเป็นลูกชาวนา จึงเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นพ่อค้า เพื่อต้องการให้ลูกเป็นลูกพ่อค้า น่าจะดูดีกว่า แต่ในความรู้สึกของลูกทุกคนไม่ว่าพ่อจะเป็นอะไร พ่อก็เป็นพ่อที่ลูกๆรักมากที่สุด  พ่อจะสอนลูกอยู่เสมอว่าพ่อไม่มีสมบัติให้ลูก มีแต่การศึกษาเท่านั้นที่พ่อจะมีให้ พี่น้องร่วมสายโลหิตของผู้เขียนจึงมีอาชีพรับราชการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะผิดแปลกไปจากญาติๆทางฝ่ายแม่ และญาติๆฝ่ายพ่อ  ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่เรามีพ่อที่มีโลกทัศน์กว้างไกล ทำให้ลูกๆทุกคนมีอนาคตที่สดใส

ประวัติการศึกษา

         ระดับประถมศึกษา  เรียนที่โรงเรียนวัดหนองตำลึง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

         ระดับมัธยมศึกษา  เรียนที่โรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

         ระดับอนุปริญญา  เรียนที่วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกสังคมศึกษา 

         ระดับปริญญาตรี  เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(บางแสน) วิชาเอกสังคมศึกษา 

ประวัติการทำงาน

        ภายหลังเรียนจบ ปกศ.สูง สมัครเข้าทำงานที่ว่าการอำเภอเมือง จ.ระยอง เริ่มทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว แผนกทะเบียนราษฎร์ อยู่ประมาณ 7 - 8 เดือน  และต่อมาเปลี่ยนแผนกใหม่เป็นแผนกภาษีบำรุงท้องที่ ทำอยู่ได้ประมาณ 12 เดือน

        สอบบรรจุครูได้ โดยใช้วุฒิ ปกศ.สูงในการสอบบรรจุ เริ่มรับราชการวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 ตำแหน่งครู 2 โรงเรียนบ้านชุมแสง กิ่ง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  เป็นครูอยู่ประมาณ 2 ปี ก็ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(บางแสน) สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านชุมแสง ประมาณ 9 ปี

         ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสำนักทอง ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง อยู่ได้ประมาณ 1 ปี ก็ย้ายติดตามคู่สมรสไปสอนที่จ.ชลบุรี  ที่โรงเรียนชุมชนบ้านสวนอุดมวิทยา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี สอนที่โรงเรียนบ้านสวนฯได้ประมาณ 6 ปี

         วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลง มีการย้ายที่อยู่เริ่มก่อร่างสร้างตัว ไปซื้อที่ดินและปลูกบ้านของตัวเองที่บ้านหนองปรือ  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นบ้านที่ปลูกอยู่ในสวนขนุน เพราะว่าที่ดินที่ไปซื้อไว้เป็นสวนขนุน  จึงคิดย้ายโรงเรียนไปสอนที่โรงเรียนวัดเขาไผ่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และสอนอยู่ประมาณ 6 ปี

              

     

     

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท