นาย ณัฐกร ดอนแก้วภู่

ผช.จนท.ธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
Usernamenattakorn_donkaeophu
สมาชิกเลขที่167201
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นายณัฐกร   ดอนแก้วภู่

การศึกษา

ประถมศึกษา   โรงเรียนวัดห้วยม่วง

มัธยมศึกษา     โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

ปริญญาตรี    รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(การปกครองส่วนท้องถิ่น)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กำลังศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานชุมนุมรวมพลคนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- รองหัวหน้าหมู่เรียน 50/22

- ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประสบการณ์ศึกษาดูงานต่างประเทศ

พ.ศ. 2554  ศึกษาดูงาน นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พ.ศ. 2555 ศึกษาดูงาน  เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน