ณัฏฐ์


Username
natsuchawirang
สมาชิกเลขที่
80089
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร กรุงเทพฯ

ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบัน     :  Master Teacher ครูภาษาไทย ม.ต้น (ลำดับที่ 3)  

               :  English Teacher (TKT) Module 2 

ผลงาน     : การเปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษา   ปีที่  ๖  ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)และกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้(4MAT)

              :  การพัฒนาผลการอ่านจับใจความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้แบบฝึกด้วยเทคนิคคำถาม ๕W๑H ประกอบกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ (๔MAT)

             : การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี