หนูรี

หนูรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คนทำขนม
กล้วยหินฉาบหนูรีถ้ำทะลุ
Usernamenaree_122
สมาชิกเลขที่55939
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ภูมิลำเนาเดิม: ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

การศึกษา:

ประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ประกาศนียวิชาชีพ (ปวช. และ ปวส.) : วิทยาลัยเทคนิคยะลา คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
อุดมศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี (คศ.บ. อาหารและโภชนาการ) (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
การทำงาน :
2532 - 2537 บริษัทอเมริกันเอ็นจีเนียริ่งจำกัด ฝ่ายขาย /เจ้าหน้าที่โภชนาการ (ผู้สอนทำอาหารโรงเรียนสอนทำอาหาร (sharp cooking school))
2537 - 2551 บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์จำกัด(มหาชน) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) คิดค้นและพัฒนาสูตรอาหาร (กุ้งแช่เยือกแข็ง)เพื่อการส่งออก
2551-ปัจจุบัน ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง สร้างงานเอง เป็นชาวสวน / เป็นแม่ค้า (แปรรูปกล้วยหิน กล้วยหินฉาบกรอบแก้ว (nooreeThumThalu)) / สอนทำขนมไทยเล็กๆน้อยๆที่บ้าน(nooreehomecooking)

ความสุขเล็กๆหาได้รอบๆตัวเรา อยู่อย่างพอเพียง และ เพียงพอ

.....