นาง นางน้ำเพชร ภู่แส

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: nampert
  • นักวิชาการศึกษา 6
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
  • สมาชิกเลขที่ 131250
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ข้าพเจ้าเกิดที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

มีคู่สมรสชื่อ นายสนธิเดช  ภู่แส

ทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต