นาง นางน้ำเพชร ภู่แส

นาง นางน้ำเพชร ภู่แส
  • นักวิชาการศึกษา 6
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
  • สมาชิกเลขที่ 131250
  • Username nampert
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ข้าพเจ้าเกิดที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

มีคู่สมรสชื่อ นายสนธิเดช  ภู่แส

ทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต