ดอกไม้


Buppachard Payjapoh
เขียนเมื่อ

รูปแบบการสอนแบบ STEM

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1. การระบุปัญหา

- วัสดุที่พบในชีวิตประจำวัน มีความแตกต่างกันอย่างไร

2. ค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ

3. การวางแผนและพัฒนา

- การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุชนิดต่างๆ การสร้าง “โมบายหรรษา”

4. การทดสอบและประเมินผล

- การตรวจสอบวัสดุที่นำมาประดิษฐ์ และการนำไปใช้

5. การนำเสนอผลลัพธ์

- นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

2
0
Doctoral Candidate of Educational Administration and Development ( Ed.D ), MSU. บุญช่วย สายราม
เขียนเมื่อ

สร้างนิสัย 6 ประการ สู่การเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิผลในองค์กรสถานศึกษา

6
0
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท