ความเห็นล่าสุด


ถูกต้อง ถ้ารู้จักทำ รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ แต่ว่าเมืองไทย ก็คือเมืองไทย ใครๆก็รู้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนีแหละ

ความเชือ คือ ความเชือ ยากนักที่จะทำให้ความเชือเหล่านั้นเป็นอื่นไปได้

ดวงดาวทั้งหมดมันก็มีอยู่อย่างนั้นของมันโดยไม่ของมีใครมาสร้างมันมันสร้างมันเองดังที่วิทยาสาตร์บอกว่ามันเกิดจากบิกส์แบงจากระเบิดขึ้นมาของดวงดาวเหล่านั้น ดวงดาวเหล่านั้นเมือเย็นลงจึงไปเป็นที่อยุ่อาศัยของสัตว์ สัตว์ก็ดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาติของมันจนสินชีวิต ผู้ที่ลิขิตชีวิตของสัตว์เหล่านั้นคือตัวของเขาเอง ดังคำที่เขาเขียนให้คติคนในห้องน้ำแห่งหนึ่งว่า พ่อแม่ ให้ชีวิต ครู สอนชีวิต ตัวเิรา ลิขิตชีวิต จึงเห็นได้ว่า ตัวเขาเองเท่านั้นที่จักเป็นผู้กำหนดทิศทางของชีวิต

วิีถีแห่งชีวิต มีผู้เขียนไว้ว่า พ่อแม่ เป็นผู้ให้ชีวิต ครู เป็นผู้สอนชีวิต ตัวเรา เป็นผู้ ลิขิตชีวิต

เกาะยอ ทะเลที่สวยงามยามที่อาทิตย์อััสดง

ทุกครั้งเวลากลับมาจากที่ไหนในยามเย็นใกล้ค่ำมองเห็นท้องฟ้าสีแดงสวยงามมากเมือกระทบกับน้ำซึ่งเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งต่างสีกันไม่ได้แบ่งแยกกันจึงทำให้มันสวยงาม ใช่ไม่?

ขอใจทุกท่านที่เขามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าทักทายกัน

เมื่อรู้ว่าตนแลเป็นที่พึงแห่งตน ตนเองนั้นจงพยายาม ในการสร้างสิ่งที่ดี เพราะที่ตนเองสร้างดีแล้วย่อนำควาสุขมาให้โดยไม่ต้องสงสัย ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะการกระทำของตนเอง ชนิดไม่ต้องกลัวว่าจักไม่เป้นคนดีที่โลกสรรเสริญ

วันนี้ได้เข้าไปปรึกษา ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต ว่าจักทำวิทยานิพนธ์ ท่านจึงแนะนำให้ทำ เรื่อง วิถีพุทธในชุมชนหัวเขาแดงในท่ามกลางวัฒนธรรมมุสลิม:ชุมชนของวัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดังนั้นข้อมูลตรงนี้ไม่รู้ว่าจักหาข้อมูลอย่างไรดี ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้ด้วย

ดอกนี้พอเห็นก็นึกถึงดอกมะเขือพวงนั้น นี้คือ ดอกมะเขือพวง

จักมีแขนหรือขานั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ ถ้าผู้น้้นยังมีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ (ผู้มีจิตใจสูง)

วิธีที่ได้ผลในการป้องกันน้ำท่วม ก็คือไม่ควรไปอยู่ขว้างทางน้ำ ไม่ควรสร้างบ้านในที่ราบลุ้ม ต้องอยู่ในท่ีสูงเท่านั้น

ถ้าจำเป็นก็ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า ไม่ควรประมาทกับธรรมขาติ ทุกวันนี้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้น

เป็นอยู่ลำบากมากไม่ ถึงอย่างไก็ต้องอดทนเอาไว้

เจริญพร ดร.จันทวรรณ ปิยวัฒน์

ลูกชายอายุกีขวบแล้ว

ไม่ได้เข้ามานาน

ทุกคนสบายดีกันหรือเปล่า

มีใหม่ๆ เปลียนแปลงไปเยอะเลย

ขอให้ทุกคุณสบายดี

เจริญพร

ถูกต้องเลย

ทุกๆสถานที่มีความรู้ทั้งนั้น ไม่มีที่ใดไม่มีความรู้ แม้แต่ในพื้นหญ้าก็ยังให้ความรุ้ได้

มนุษย์เป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ ไม่มีที่ไหนจะละสิ่งที่ไม่รู้ได้

ของอรอยทั้งนั้นเลย

อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตทุกชีวิตๆขาดอาหารไม่ได้ อาหารเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารอย่างดีหรือไม่ดี ความสำคัญของอาหารก็อยู่การทำให้ชีวิตเป็นไปได้ เรียกตามภาษาพระว่า เพื่อทำให้ทุกข์เวทนาเก่าคือความหิวให้หมดไป และไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น เพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้น

กิจกรรมนี้เด็กสนใจมาก

เคยคิดไว้ว่าภาษาเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตของสังคมในปัจจุบัน เพราะว่าภาษานี้เป็นประตูที่เปิดไปสู่โลก ถ้าเราไม่รู้ภาษาก็เท่ากับถูกปิดให้อยู่แต่ภายในประเทศของตนเองหรือว่าอยู่ภายในห้องของตนเองเท่านั้น

ประเทศไทยควรจะมีการปฏิบัติเหมือนพม่า ตรงที่ว่าผู้หญิงไม่แต่งงานต้องถูกเกณฑ์ทหาร เพื่อจะทำให้ประเทศมีพลเมืองมากขึ้น

ดีจังที่ยังมีผู้เป็นห่วงต่อวัด ทำให้วัดได้รับโอกาสได้ใช้ไฟฟ้ากับเขาบ้าง

ขอเข้าร่วมกิจกรรมแห่งการคิดถึงชาวgotoknow ทุกคน ในกิจกรรมสิ้นปี 2553 และตอนรับปีใหม่ 2554

ความประทับใจที่ได้ร่วมเดินทางไปประเทศศรีลังกา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี