นาย มานะ อุนารัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพลสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
Usernamemanaunarat
สมาชิกเลขที่16885
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วัน เดือน ปีเกิด  วันที่  22  พฤศจิกายน  2504

ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่ 30  หมู่ 1  ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ปัจจุบัน   561  หมู่ 5  ตำบลหนองจะบก  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000

การศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา(เข้าเรียน 2511)
ประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์(เข้าเรียน 2515)
มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนคำม่วง  (เข้าเรียน 2518)
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  (เข้าเรียน 2521)
ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาขอนแก่น  รุ่น  ED 12(เข้าเรียน 2523)
ปริญญาโท  คณะครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รุ่น  C 9(เข้าเรียน 2529)
ประกาศนียบัตรบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รุ่น 3(เข้าเรียน 2549)

ประวัติการทำงาน

อาจารย์๑  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์
อาจารย์ ๑ ช่วยราชการฝ่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  กองพัฒนาบุคคล  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ ๑  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว