มหาไหว

มหาไหว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นิติกร
สำนักงานกฎหมายและคดี
Usernamemaha_sawai
สมาชิกเลขที่24391
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

น.ธ.เอก, มัชฌิมะอภิธรรมิกะเอก

เปรียญธรรม 6 ประโยค

พ.กศ.

พ.ม.

พุทธศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์-เกียรตินิยม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย)

นิติศาสตรบัณฑิต(ธรรมศาสตร์)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต(กฎหมายมหาชน ธรรมศาสตร์)

เป็นลูกชาวนา จากบ้านป่าเข้าบวช เป็นมหานิดหน่อย และก็ได้มหา...ทางโลกบ้างในทางกฎหมาย มีจิตใจดียามไม่โกรธ พร้อมจะที่ให้บริการทุกท่าน (แต่ไม่ได้ขายบริการนะ ครับ)  สนใจธรรมะ การศึกษา กฎหมาย ความถูกต้องเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งความสุขที่สมผัสได้ก่อนที่จะหมดลมหายใจ ส่วนเงินทองก็สำคัญมากนะครับ แต่ถ้าหากให้เลือกก็ ความสุขใจ และสุขสงบ ต้องมาก่อนนะครับ

มหาไหว