Mr.Mawin

Mr.Mawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernamem_mawin
สมาชิกเลขที่25207
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
"ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานี้แสนอุดมสมบูรณ์" 

ฟ้าครามใส ไกลหมื่นลี้  มีจิตผ่อง

ลอยละล่อง  เป็นอิสระ  วิเมลือง

ด้วยฟูเฟื่อง  คุณงามสูง  ได้มุ่งสรวง

จึงลุล่วง  เกษตรไทย  ในสากล

 

ความมืด คือ ความโง่ (เขลา)

ความสว่าง คือ ปัญญา (รู้แจ้ง)

ความมืดประดุจเปรียบคนตาบอด

ดั่งไฟมอดดับลงไร้นวลแสง

ความมืดอุบัติกับมนุษย์อาจร้ายแรง

ถ้าสิ้นแสงอัมพันสิ้นโลกา

ความมืดเปรียบประดุจความโง่เขลา

จะบรรเทาดั่งคนป่วยนั้นอย่าหมาย

ความมืกชิดติดกายใจไปจนตาย

ม้วนมลายดับลงคงคู่ไป

ความสว่างประดุจเปรียนคนมองเห็น

สิ้นลำเค็นสิ้นทุกข์สนุกสนาน

ความสว่างส่งให้จิตนั้นชื่นบาน

จะพ้องพรานสิ่งดีนิจนิรันด์

ความสว่างเปรียบประดุจปัญญาเกิด

นั้นชูเชิดจิตใจประเสริฐสรรค์

ความสว่างจะอยู่คู่ทุกคืนวัน

ให้ขยันหมั่นเพียรทำภาวนา

ความมืดคืนสว่างเมื่อยามเห็น

สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่ใครหมาย

ความโง่เขลาทุเลาหายด้วยปัญญา

ดั่งปารถนาสิ่งสูงสุดนั้นนิพพาน