นางสาว บัวลอย ครูบัวลอย อุ่นนันกาศ


ครูชำนาญการ
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
Username
lilly2009
สมาชิกเลขที่
135743
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ชื่อ -   ชื่อสกุล           นางสาวบัวลอย    อุ่นนันกาศ

ประวัติการศึกษา      

มัธยมศึกษาตอนต้น     โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนจักรคำคณาทร อ.เมือง จ.ลำพูน      

ปริญญาตรี                ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ศษ.บ.)  สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี)  

                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2529

ปริญญาโท                ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ศษ.ม.)  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  

                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2550

ประวัติการทำงาน          

2530 -   2531            อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน

                              สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2531  -  2537            อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

2537  -  2552            ครู ค.ศ. 2  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน 

                              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1               

 2553- ปัจจุบัน           ครู ค.ศ. 2  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน 

                              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35        

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท