อนุทินล่าสุด


วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

บางทีมือถือเล่นเฟสบุ้ค อาจช่วยให้อ่านออกเขียนได้ก็ได้นะ

ข้อสังเกตจากศิษย์เก่าคนหนึ่งเป็นเด็กพิเศษอ่านเขียนมีปัญหา
แต่ตอนนี้เล่นเฟสบุ้ค เล่น line พิมพ์ถูกหมดทุกตัว ก็น่าคิด
เหมือนกัน ถ้าพิมพ์บนแป้นพิมพ์สื่อความหมายได้ ก็น่าจะ
คิดเขียนอ่านในสิ่งที่ตัวเองชอบ อาจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย
ในการอ่านออกเขียนได้ ผมสังเกตเพื่อนบางคนสมัยก่อนที่
การแชท ยังเป็นเพิร์สอยู่ ตอนแรกมันพิมพ์ไปจิ้มไป แต่ตอน
หลังคนที่คุยด้วยเพิ่มเป็นห้าคน มันเลยพิมพ์สัมผัสด้วยความเร็วสูง
โดยไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลย

ถ้าวิจัยต่อไปถ้าแก้ปัญหาการอ่านเขียได้ต่อไป มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก
ก็ตั้งตนเป็น CBL คือ Cellphone with facbook Based Learningความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

หายใจลึก ๆ ได้อย่างไร
จู่ ๆ เราจะหายใจลึกไม่ได้ ถ้าไม่มีการฝึก
การฝึกตามแนว ดร.แอนดรู ไวล์ จะได้ผลดี
คือ หายใจเข้าสองจังหวะ คือจังหวะแรก หายใจเข้า
แล้วนับถึงสี่ จึงหยุด แล้วหายใจต่อนับหนึ่งถึงเจ็ด
แล้วค่อยหายใจออก นับถึงแปด แล้วค่อยวนไป

จะให้ดีต้องมีคำบริกรรมด้วย สามจังหวะ เช่น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หายใจเข้าสองจังหวะ
ก็อนิจจัง ทุกขัง แล้วตอนผ่อนหายใจออกยาว
บริกรรมว่า อนัตตา หรือแปลให้นึกถึงได้ว่า
แปรปรวน เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนที่แท้จริงอยู่
หรืออะไรก็ได้ในหมวดสาม

แค่นี้ก็สามารถฝึกหายใจลึก ที่เชื่อว่าจะทำให้อายุยืนยาวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

ผมว่าการศึกษาอย่างไทย ๆ ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือแบบ
เลข คัด เลิก คนสมัยเลขคัดเลิก มีคุณภาพตั้งแต่เป็นรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์หมอ ดุษฎีบัณฑิต ไปจนถึง
ไปเป็นโจรผู้ร้ายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

รัก ชอบ สนใจ ยังเป็นจุดเริ่มของหัวใจของการศึกษาเสมอ
โจทย์วันนี้คือ ทำอย่างไร ให้ผู้เรียน รัก ชอบ สนใจ เชิงบวก
แล้วอย่างอื่นจะตามมาเองความเห็น (1)

นาน ๆ ไปจำเนื้อหาไม่ได้แล้ว แต่จำความรู้สึกชอบและรักครูได้ค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

สติปัญญา เกิดขึ้นทุกนาที เพราะมันเกิดในหัวเรา ในความคิดของเรา
ไม่ได้เกิดในสถานที่ใด สติปัญญา ไม่คงที่ เพิ่มได้ ลดได้ ตลอดเวลา
แปรผันไปตามความพยายาม ความตั้งใจความเห็น (1)

สถานที่อาจมีส่วนช่วยให้ความคิดเจิดจรัสในช่วงเวลานั้นก็ได้ครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

ความทุกข์ของมนุษย์ระดับแรกสุด ก็คือ ความปราถนาให้ทุกสิ่ง
เป็นไปดั่งใจตน ทั้งอยากได้ อยากเป็น ไม่อยากได้ ไม่อยากเป็น
แต่แท้จริงแล้วทุกอย่างเป็นไปตามเหตุ และปัจจัย ไม่เป็นไปตามใจ
ดังนั้น วัดที่ไหน ก็แก้ไม่ได้ อาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ก็แก้ให้ไม่ได้
หนีไปที่ไหนก็แก้ไม่ได้ มันต้องเริ่มเจตนามาแก้ที่ใจ ด้วยตัวเองเท่านั้น
ไม่มีใคร "ทำแทน" ได้ความเห็น (2)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

ร่างกายกว้างยาววาหนาคืบ พร้อมด้วยจิตวิญญาณ นี่แหละคือวัด
สิ่งที่กระทบเข้าออกตามทวารต่าง ๆ เกิด ความพอใจ ไม่พอใจ
และการบริหารจัดการจิตวิญญาณ ถ้าบริหารจัดการได้ดี ก็ไม่ใช่
วัดบนดินธรรมดา อาจเป็นวัดบนสวรรค์ หรือถ้าดับทุกข์ได้ทั้งหมด
ก็เป็น "สูญญาคาร" ก็คือ ไม่ตัวตนของวัดดับไม่เหลือ แต่ถ้าบริหาร
จัดการสิ่งที่่เข้าออกได้ไม่ดี จากวัดบนดิน อาจจะเหลือแค่ส้วม การเลื่อนไหล
ของวัดที่เป็นร่างกายและจิตวิญญาณ เลื่อนไหลได้ตามภูมิธรรม ภูมิจิต
ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรเลยทีเดียวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

บางอย่างมีเปลือกหุ้มที่น่าเกลียด ไม่สวยงาม พอเปลือกหุ้มกระเทาะออก
จึงเป็นพระทองคำ อย่าง พระทองคำ วัดไตรมิตร ที่ลวงด้วยการฉาบทา
สิ่งที่ไม่สวย แตเนื้อในสวยสด มีคุณค่า แบบนี้ ลักษณะนี้ก็มีอยู่ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ


เมืองโบราณ ก็สอนสัจธรรมให้เห็น นอกจากที่จะเห็นสิ่งที่ผุผังไปตามกาลเวลาอันเป็นอนิจจังแล้ว
ยังบ่งบอกถึงความเสื่อมสลายเป็นสิ่งแรก ก็คือ สิ่งที่ฉาบทา นั่นคือปูนปั้นที่ปั้นพอก ตัวศิลาแลง
ซึ่งลักษณะวัตถุดิบมีลักษณะผิวขรุขระ และมีปูนที่ฉาบทาค่อยกร่อนให้เห้นเนื้อใน ยิ่งเห็นพระพุทธรูป
ที่ปูนกระเทาะออกเหลือแต่โกลนข้างในที่เป็นศิลาแลง ยิ่งเห็นสัจจะว่า ความงามที่ฉาบทาภายนอก
เป็นสิ่งแรกที่จะสูญสลายไปตามกาลเวลา การหักพังกระจัดกระจาย แสดงถึงความไม่มีตัวตนที่แท้จริง
ไม่มีตัวตนอัตตา หรือสิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ค้ำฟ้า เป็นแค่สิ่งที่ประชุมกันในระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง เท่านั้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

แม้ว่าทีมวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติ จะพ่ายทีมชาติจีนไป 3-1 เซต
พวกเธอก็ยังทำดีที่สุดแล้ว ทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่มีประสบการณ์
ในการเล่นวอลเล่ย์บอลระดับนานาชาติ ในระดับที่มีทักษะความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวร่างกายในระดับที่ตัวเองถนัดนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวบล็อก
ตัวตบ ตบลูกสั้น มือเสริฟ มือเซต ริโบโร่ ต้องเคลื่อนไหวร่างกายนอกจาก
ความถนัดพิเศษตามปกติ ต้องข้ามไปเป็นตำแหน่งอื่นยามที่เกิดวิกฤตขึ้นมา
ก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด วอลเล่ย์บอลหญิง ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดเป็นหญิง
จะเล่นได้ดี จะรู้ดีก็ต่อเมื่อชอบมันเท่านั้น และยินยอมเข็นตัวเองไปฝึกฝน
อย่างหนัก แล้วจึงต้องพิสูจน์ด้วยการเล่นสโมสรต่าง ๆ เพื่อให้มีแมวมองแล
สร้างให้เป็นทีมชาติ และฝึกฝนอย่างหนักเพียงอย่างเดียว ทุ่มเทใจเพื่อความ
ถนัดส่วนนี้ จึงพอสรุปเป็นแนว ๆ ได้ว่า เธอทั้งหลายไม่ต้องเรียนฟิสิกซ์ เคมี
ชีวะ คณิตศาสตร์ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือใจที่รักในกีฬาวอลเล่ย์บอลถึงขั้นบ้า
จากนั้นก็ต้องอดทนในสนามฝึกซึ่งมีความกดดันตั้งแต่ผู้ควบคุมทีม ซึ่งจะต้อง
เอาจริง เอาจัง เอาใจใส่ เท่านั้น การเรียนรู้ในเกมวอลเล่ย์บอล ไม่ใช่จะฝึกใครก็ได้
ขึ้นมาเป็นนักวอลเล่ย์บอลทีมชาติ แต่จะต้องมองเห็นแววของคนที่รักในวอลเล่ย์บอล
ระดับ"บ้า" และคนเหล่านี้ต้องพิสูจน์ฝีมือให้เห็นว่าเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะไปต่อ
มีการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเดียวที่มีส่วนสำคัญในการฝึกวอลเล่ย์บอล คือ "การเชื่อฟัง"
และ "ทำตาม" เป็นส่วนสำคัญในเกมเลยทีเดียวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

สังเกตเพชรหรือพลอยแท้ ย่อมมีตำหนิอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตำหนิ นั่นย่อมบ่งบอกข้อวินิจฉัยได้ว่าเป็น "รัตนชาติ" ที่สมบูรณ์
ส่วนเพชรพลอยสังเคราะห์ นั้นย่อมสมบูรณ์แบบไม่มีตำหนิ
นักอัญมณีวิทยา ใช้วิธีการวิเคราะห์ในการแยกเพชรพลอย "แท้"
ออกจากเพชรพลอย "เทียม" แน่นอนว่าของแท้ที่เป็นธรรมชาติ
มีตำหนิ ย่อมมีคุณค่ามากกว่า ของสังเคราะห์ขึ้นมา มนุษย์ก็เช่นกัน
มนุษย์ที่แท้จริงต้องมีตำหนิ ไม่มากกว่าน้อย ถ้ามนุษย์คนไหนไม่มี
ตำหนิเลย น่าสงสัยจังเนาะ ว่าเป็นมนุษย์สังเคราะห์หรือปล่าวความเห็น (1)

ขอบคุณสำหรับข้อคิดเตือนใจดี ๆ นี้นะครับ…“เพชรแท้ต้องมีตำหนิ”…

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ครูตั้งใจอบรมการเรียนการสอน
และ มีความสนุกสนานเมื่อสองวัน ที่ผ่านมา
คิดว่าเป็นความรู้ และคำตอบ สำเร็จรูปชุดหนึ่งที่ตอบโจทย์ครูได้พอสมควร
เข้ามาแทนที่ ความรู้ และ คำตอบ สำเร็จรูปชุดเดิม ที่เป็นแผ่นเสียงตกร่อง
เพราะ สิ่งที่อยู่ในหัว และระบบวัฒนธรรมของเราไม่ได้เปิดโอกาสให้คิดสร้างสรรค์
เพื่อหาคำตอบใหม่ ๆ ด้วยความเป็นตัวของตัวเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

ดูฟุตบอลรอบคัดเลือกไปโอลิมปิค ไทยชนะ 1- 0 นอกจากจะมาจากความจริงจัง ทุ่มเท ของนักเตะแล้ว
ปัจจัยอีกประการหนึ่ง คือ โค้ชจะต้องเป็นอิสระในการควบคุมทีม เช่นการคัดเลือกคนเล่น การฝึกซ้อม
และเทคนิคต่าง ๆ โดยยึดเป้าหมายที่สำคัญ คือชัยชนะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

ปัจจัยสำคัญที่สุด ของ ความสำเร็จ คือทำจริง จริงจัง รำพึงจากการดูงานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

การกินที่ไม่ตามใจตนเอง มีโอกาสทำให้สุขภาพดีขึ้น สุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

การกินอยู่อย่างรู้เท่าทัน เป็น ภาคปฏิบัติการของความคิดความเชื่อความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วัฒนา คุณประดิษฐ์
เขียนเมื่อ

เริ่มทำอาหารกินเอง มาได้สี่วัน ปลุกการทำงานฐานกาย
ร่วมกับ การไม่เข้าร้านสะดวกซื้อ ร่างกายเบาลง ประหยัด
เหลืออย่างเดียวยังต้องใช้รถยนต์ไปทำงาน เพราะเข้าฤดูฝนแล้ว
ยังหาเงินให้ ปตท.ใช้ เหมือนเดิมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท