คำตอบ


ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

กจ.2 เลขที่ 5 นางสาวจินตนา เรือนงาม

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

บทเรียนจากความจริง & สรุปการสัมมนา

นางสาวจุรีพร อุทัง

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

การจัดสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์"

นางสาวทัศนีย์ เมืองคำ

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

น.ส.เครือมาศ อินทะวัง บธ.บ.กจ.(4 ปี)4

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

น.ส.ทิพย์ภาวดี ณ เชียงใหม่ บธ.บ.กจ.(4ปี) 4

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

สรุปข่าว ขอถวายพระพร

นางสาวพรรณวดี อินทานุวัฒน์ บธ.บ.กจ.(4ปี)4

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

"ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร"

นางสาวธัญพร เป้าต้น

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

สรุป ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

น.ส. สุณิชา ใชยเสน บธ.บ.กจ.ส 4 ปี (4) เลขที่ 37

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

น.ส.วราภรณ์ ถิ่นเงิน บธ.บ.กจ.(4ปี) ปกติ

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

สรุป บทความ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

นางสาว สุดารัตน์ โป่งตุ้ย

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

ความคิดเห็นบทความ"ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร"

นางสาวเบญจวรรณ ทาทอง

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

สรุปบทความข้าพระเจ้า ขอถวายพระพร

นางสาวพัชราภรณ์ อิ่นคำ

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

สรุป เรื่องข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

นางสาว อรวรรณ แสงสว่าง บธ.บ.กจ.(4 ปี) 4

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

สรุปข้าพระพุทธเจ้าของถวายพระพร

ใหม่ วิมล

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

Blog ของ Tanapol

Dr. Tanapol Kortana

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

รูปตอนเด็ก ๆ ?

Dr. Tanapol Kortana

ladda pinta
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง