สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร

Usernameksuriy
สมาชิกเลขที่117622
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
 
นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร เป็นเด็กหนุ่ม จาก บ้านหว้านน้อย ต.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 
การศึกษา: ประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
               มัธยมศึกษาจากโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา จ.มุกดาหาร
               ประกาศนียบัตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ.ขอนแก่น
               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคอมพิวเตอร์ธุกิจ  ขอนแก่นบริหารธุรกิจ
               บริหารธุกิจบัณฑิต (บ.ธบ.) ม.ราชภัฏเลย
การทำงาน:  พนักงานห้องแล๊บ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข.
                 :  พนักงานพิมพ์ดีดชั้น3 งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
                 :  กรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด
                 :  กรรมการฝ่ายเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด
                 : ผู้ตรวจสอบกิจการ ( ปี พ.ศ 2553)
                 : ผู้ตรวจสอบกิจการ ( ปี พ.ศ 2554) 
ผลงานที่ชื่นชอบ: เข้าร่วมงานแข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราธอนทุกครั้ง
23 ม.ค 2554 ร่วมวิ่งขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 8 วิ่งฮาล์ฟมาราธอน สถิติ1.39 ชม.
  9 มกราคม 2554 ร่วมแข่งขันวิ่งตาดหมอกฮาล์ฟมาราธอน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ สถิติ 1.49 ชม. (วิ่งบนที่สูง)
27 มกราคม 2553 ร่วมแข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 7วิ่งฮาล์ฟมาราธอน  สถิติ 1.42 ชม. 
19 ธค 2553 ร่วมวิ่งข้ามสะพานไทย-ลาว มุกดาหารฮาล์ฟมาราธอน สถิติ 1.43 ชม.
                           :  เข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอนที่ เขาชะโงกมินิมาราธอน,เขากบฮาล์ฟมาราธอน, โรงพยาบาลนพรัตน์มินิมาราธอน,  ราบ 11 มินิมาราธอน ,ไทย-ซิก มินิมาราธอน ,จันทบุรีฮาล์ฟมาราธอน, สัตหีบมินิมาราธอน, วิ่งผลัดมหาสมุทรสู่มหาสมุทร จากอำเภอสิงหนคร จ.สงขลาถึง จ.สตูล ทำเวลา 11.30 ชม., ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต มินิมาราธอน, บุรีรัมย์มินิมาราธอน (วิ่งขึ้นปล่องภูเขาไฟ) หนองหมื่นถ่านมินิมาราธอน, ภูกุ้มข้าวฮาล์ฟมาราธอน,หนองพอกมินิมาราธอน,หนองสูงมินิมาราธอน,ตอนตาลมินิมาราธอน,มุกดาหารมินิมาราธอน,บ้านเชียงฮาล์ฟมาราธอน,หนองคายมินิมาราธอน(วิ่งข้ามสะพานไทย-ลาว)หนองตะไก้มินิมาราธอน,โคกสีมินิมาราธอน,อาชีวะศึกษาขอนแก่นมินิมาราธอน,ขอนแก่นวิทยายน มินิมาราธอน,กัลยานวัตร มินิมาราธอน,บ้านไผ่มินิมาราธอน,ชุมแพมินิมาราธอน,บ้านฝางมินิมาราธอน,ภูเวียงมินิมาราธอน,หินช้างสีฮาล์ฟมาราธอน,บ้านโนนท้นมินิมาราธอน,ขอนแก่นวิทยายน2 มินิมาราธอน,เมืองพลมินิมาราธอน,หนองสองห้องมินิมาราธอน,กาฬสินธุ์มินิมาราธอน,เขาสวนกวางมินิมาราธอน,อุบลรัตน์มินิมาราธอน,บ้านสะอาดมินิมาราธอน,บ้านเป็ดมินิมาราธอน,เทคโนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมินิมาราธอน,ขอนแก่นบริหารธุรกิจมินิมาราธอน,ขอนแก่นมินิมาราธอน,หนองหินมินิมาราธอน
                          : เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเภทกรีฑา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
                          :   เป็นผู้จัดการทีมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัย ประเภทกรีฑา ที่ ม. มหาสารคาม  2 เหรียญทองแดง
                          :  เป็นผู้จัดการทีมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประเภทกรีฑา  ได้ 1 เหรียญทอง  1 เงิน 
                          : เป็นผู้จั้ดการทีมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประเภทกรีฑา2 เหรียญทองแดง
                          :  เป็นผู้จัดการทีมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1-8 พ.ค 2553   ประเภทกรีฑา 1 เหรียญเงิน 2 ทองแดง  
      บริการ    : สอนศิลปะการป้องการตัวแบบมวยไทย
                  : สอนเทคนิคการวิ่งระยะไกล
                  : สอน Program  Dreamweaver
                  : สอนเทคนิคการนำ Script มาใช้ ใน Dreamweaver
                  : ดูบ้านลขที่ และเลขทะเบียนรถ ว่าดีหรือไม่จะแก้ไขอย่างไร  
ดูแลเว๊บไซด์: ชมรมวิ่งเพื่อสุข    http://home.kku.ac.th/ksuriy                                                 http://home.kku.ac.th/ksuriy/kreta.html
http://gotoknow.org/profile/ksuriy
คติ   :   เซื้อชาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน ผูกสัมพันธ์ไมตรีฮักแพงกันเอาไว้
           ไผมีงานหนักหนาให้ซ่อยซูกันอย่าย้านลื่น ไผขี้คร้านกะไขแก้แม่นซ่อยกัน
กีฬาบุคลากรทางการศึกษาที่ ม. อุบลราชธานี 1-8 พ.ค 2553 ทีมกรีฑา สู้ ๆๆๆๆ
  
  

 1230002

 26 ส.ค 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ฝั่งตะวันออกถนนมิตรภาพ

 ที่มาของ     Education

 

Enlightment  คือ การรู้แจ้งด้วยตนเอง

Duty Devotion  คือ หน้าที่และการอุทิศตนเพื่อหน้าที่

Understanding คือ การเข้าใจ การศึกษาต้องสอนให้เราเข้าใจ

Character คือ ลักษณะนิสัยที่ดีงาม

Action คือ สิ่งที่เรียนรู้ต้องนำมาปฏิบัติ

Thanking คือ ความกตัญญู ต้องขอบคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในชีวิตนี้

Oneness คือ การมองเป็นหนึ่งเดียว ต้องคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นพี่น้องกัน มนุษย์คือพี่น้องเรา

Nobility คือ ความสง่างามของความเป็นมนุษย์

Large_tum_1377