อนุทินล่าสุด


ศรัญญารัตน์ คงอิ่ม
เขียนเมื่อ

ชื่อเรื่อง       คำไม่มีรูปวรรณยุกต์คิดสนุกเป็นนิทาน

ผู้จัดทำ       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔

ครูที่ปรึกษา  ครูศรัญญารัตน์  คงอิ่ม

ปีการศึกษา   ๒๕๕๘

ความเป็นมาและความสำคัญของการทำโครงงาน

        ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นั้น การอ่านและการเขียนนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดในการคิดวิเคราะห์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น เรื่องของวรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างยาก การเรียนแต่ในหนังสือหรือตำราอาจไม่เพียงพอให้นักเรียนเข้าใจอย่างแท้จริง

        วันหนึ่งครูเล่านิทานเรื่อง “นางฟ้าใจดี” ให้นักเรียนฟัง แล้วคุณครูบอกว่าชื่อนิทานเรื่องนี้มีคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เลย วันต่อมาพวกเราคุยกันถึงเรื่องคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ เพื่อนคนหนึ่งถามเพื่อนอีกคนในกลุ่มว่า “ถ้าพวกเราจะแต่งนิทานโดยใช้คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เลย พวกเธอว่าจะได้ไหม” เพื่อนคนหนึ่งจึงบอกว่า “ได้แน่นอน แต่พวกเราต้องช่วยกันคิดขั้นตอนในการทำให้ดี เพราะมันคงยากน่าดู ฉันจึงบอกเพื่อนว่าให้ทำเป็นโครงงาน” เพื่อนทุกคนเห็นด้วย

        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔ เห็นถึงความสำคัญของเรื่องวรรณยุกต์ และการผันวรรณยุกต์ หากเราอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องกับเสียงและรูปของวรรณยุกต์ก็จะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจตรงกันและพื้นฐานในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

        เพื่อศึกษารวบรวมคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นนิทานประกอบภาพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศรัญญารัตน์ คงอิ่ม
เขียนเมื่อ

ชื่อเรื่อง       โมบายเรขาคณิต

ผู้จัดทำ       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ครูที่ปรึกษา  ครูศรัญญารัตน์  คงอิ่ม 

ปีการศึกษา   2558

ความเป็นมาและความสำคัญของการทำโครงงาน

        ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นั้น มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องเรขาคณิต การเรียนแต่ในหนังสือหรือตำราอาจไม่เพียงพอให้นักเรียนเข้าใจอย่างแท้จริง หากมีกิจกรรมที่น่าสนใจจะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

        ในปัจจุบัน มีการคิดค้นประดิษฐ์โมบาย รูปแบบแปลกใหม่ ขึ้นมาเรื่อยๆ เช่นการนำเปลือกหอยมาทำโมบาย โมบายจากหลอดดูดน้ำ โมบายปลากระดาษ และอื่นๆ  แต่โดย คณะผู้จัดทำโครงงานก็ได้นำการประยุกต์ จากรูปเรขาคณิต มีรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม มาประดิษฐ์ทำโมบาย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนในกลุ่ม คิดค้น รูปแบบ เพื่อประโยชน์การใช้สอย ตกแต่งสวยงาม และประกอบสื่อการเรียนรู้ได้

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

1)     เพื่อประดิษฐ์โมบายจากรูปเรขาคณิต

2)      เพื่อนำรูปเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางตรงและทางอ้อมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี